Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej

Zapraszamy na stronę internetową Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej.

 

Kierownik
prof. dr hab. Monika Brzychczy-Włoch m.brzychczy-wloch@uj.edu.pl
Nauczyciele akademiccy
prof. hab. Tomasz Gosiewski tomasz.gosiewski@uj.edu.pl
dr hab. Sława Szostek slawa.szostek@uj.edu.pl
dr hab. Barbara Zawilińska barbara.zawilinska@uj.edu.pl
dr Małgorzata Biernat-Sudolska malgorzata.biernat-sudolska@uj.edu.pl
dr Dominika Salamon dominika.salamon@uj.edu.pl
dr Agnieszka Sroka-Oleksiak agnieszka.sroka@uj.edu.pl
dr Katarzyna Talaga-Ćwiertnia katarzyna.talaga@uj.edu.pl
Pracownicy naukowo-techniczni
mgr Dorota Ochońska dorota.ochonska@uj.edu.pl
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Katarzyna Biegun k.biegun@uj.edu.pl
mgr Ewa Kleszcz ewa.kleszcz@uj.edu.pl
mgr Jolanta Kopeć jolanta.kopec@uj.edu.pl
mgr Joanna Sobońska joanna.sobonska@uj.edu.pl
mgr Anna Malska-Woźniak anna.malska-wozniak@uj.edu.pl
mgr Danuta Rojek-Zakrzewska danuta.rojek-zakrzewska@uj.edu.pl
Doktoranci
mgr inż. Agnieszka Krawczyk agnieszka.krawczyk@doctoral.uj.edu.pl
mgr Kamil Drożdż kamil.drozdz@doctoral.uj.edu.pl
mgr Agnieszka Gibała gibala.agnieszka@gmail.com
mgr Joanna Białecka joanna.bialecka@gmail.com