Aktualności


“Broker innowacyjności w wymiarze 1/3 etatu” – zapytanie ofertowe i zaproszenie do złożenia oferty

Szanowni Państwo, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum poszukuje “Brokera innowacyjności w wymiarze l/3 etatu” do realizacji zadań w ramach projektu pn. Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania antygenów wybranych gatunków bakterii wywołujących mastitis u bydła, finansowanego przez NCBR, w ramach programu LIDER X prowadzonego w Katedrze Mikrobiologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellonskiego Collegium Medicum w Krakowie, kierownik projektu: dr Anna Dobrut. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Poszukujemy kandydatów na doktorantów

Poszukujemy kandydatów na doktorantów, chętnych do podjęcia badań z zakresu wirusologii i biologii komórki nt. „Ocena wirulencji szczepów klinicznych i prototypowych wirusów HSV-1 i HSV-2 w badaniach obrazowych na poziomie komórki zakażonej in vitro” w ramach czteroletnich, interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich „Interdyscyplinarność dla medycyny innowacyjnej” InterDokMed. Termin składania dokumentów upływa 19 stycznia 2018 r. Szczegółowe informacje dla kandydatów znajdują się na stronie: http://www.ik-pan.krakow.pl/Warunki-i-tryb-rekrutacji.rekrutacja+M5d5a42bc4c7.0.html.

Zapytanie ofertowe na analizę freedom-to-operate

  Zaproszenie do składania ofert Formularz oferty

Ogłoszenie wyników III Edycji Konkursu na projekty badawcze UCMW UJ-UR

Po zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami grantowymi oraz wnikliwej ocenie przez Członków Komisji ds. nauki działającej przy Radzie Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie w dniu 14 sierpnia br. wyłoniliśmy ostateczna listę laureatów w ramach III Edycji Konkursu na projekty badawcze. Laureaci  

Konkurs na projekty badawcze

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR w Krakowie ogłasza konkurs na projekty badawcze dla pracowników naukowych zatrudnionych w Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum lub w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, a także dla studentów Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu (w tym regulamin konkursu) można znaleźć tutaj.Wielkość fontu
Kontrast