Informacje o organizacji zajęć

Zajęcia w trybie cotygodniowych spotkań odbywają się w semestrze letnim, dzień i godzina zajęć zostanie podana po uzgodnieniu z uczestnikami kursu.