Badanie sporali

W dniach 23.08.2023-25.08.2023 punkt przyjmowania sporali będzie czynny do godziny 13:00

 

W dniach: 11, 14, 15 sierpnia 2023 r. punkt przyjmowania sporali będzie nieczynny

 

W dniach: 7 i 28 kwietnia 2023 r. oraz 1, 2 i 3 maja 2023 r. punkt przyjmowania sporali będzie nieczynny


 

Katedra Mikrobiologii UJCM prowadzi badania kontroli procesu sterylizacji (Sporal A).

Dostarczenie próbek do badań

Próbki do badań wraz z wypełnionym formularzem zlecenia badania należy umieścić w kopercie.

Formularz zlecenia badania można pobrać poniżej oraz jest dostępny w Katedrze Mikrobiologii UJCM, na parterze w korytarzu przy pokoju 003.

Formularz zlecenia badania 10.2022

 

Próbki do badań można dostarczyć osobiście do Katedry Mikrobiologii UJCM (ul. Czysta 18, Kraków), pomieszczenie 003 na parterze, w godzinach 7:00-14:00, od poniedziałku do piątku.

Próbki można również dostarczyć pocztą na adres:

Katedra Mikrobiologii UJCM

Czysta 18, 31-121 Kraków

z dopiskiem SPORAL.

 

Odbiór wyników

Wyniki badania można odebrać osobiście w Katedrze Mikrobiologii UJCM, pomieszczenie 003 na parterze, w godzinach 7:00-14:00, od poniedziałku do piątku.

Wyniki mogą być także wysłane pocztą elektroniczną (skan).


 

Dodatkowe informacje:

(12) 633 08 77, (12) 633 25 67

519 067 988

diagnostyka@cm-uj.krakow.pl