Badanie sporali

Katedra Mikrobiologii UJCM prowadzi badania kontroli procesu sterylizacji (Sporal A).

 

Dostarczenie próbek do badań

Próbki do badań wraz z danymi zleceniodawcy (imię i nazwisko lub nazwa działalności gospodarczej, adres korespondencyjny lub adres e-mail, numer telefonu kontaktowego) lub wypełnionym formularzem zlecenia badania należy umieścić w kopercie.

Zachęcamy do korzystania z wzoru zlecenia. Arkusze zlecenia są również dostępne przy pojemniku na próbki w holu głównym budynku.

Prosimy o umieszczenie w kopercie informacji o wybranej formie odbioru wyników (odbiór osobisty lub poczta tradycyjna lub poczta elektroniczna).

Próbki do badań można dostarczyć osobiście do Katedry Mikrobiologii UJCM (ul. Czysta 18, Kraków) i pozostawić w pojemniku znajdującym się w holu głównym budynku, na parterze (koło portierni). Próbki można również dostarczyć pocztą na adres:

Katedra Mikrobiologii UJCM

Czysta 18, 31-121 Kraków

z dopiskiem SPORAL.

 

Odbiór wyników

Wyniki badania można odebrać osobiście w Katedrze Mikrobiologii UJCM w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wyniki mogą być także wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną (skan).

Informację o wyborze sposobu odebrania wyników należy zamieścić w kopercie w próbką.


 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 633 08 77 lub 12 633 25 67 lub pod adresem e-mail: diagnostyka@cm-uj.krakow.pl.

 

Wielkość fontu
Kontrast