Polskie Towarzystwo Mykologiczne

Polskie Towarzystwo Mykologiczne (PTMyk) jest młodym i prężnym stowarzyszeniem skupiającym obecnie około 200 członków, którzy za cel postawili sobie: przyczynianie się do rozwoju mykologii, umacnianie jej interdyscyplinarnego charakteru, upowszechnianie wiedzy mykologicznej, a także integrację i wspieranie rozwoju kontaktów i wymiany myśli między członkami.

Dnia 28 września 2014 r. na konferencji PTMyk w Spale powołana została sekcja Mykologii medycznej PTMyk. W kręgu zainteresowań sekcji znajdują się:

  • zakażenia grzybicze u ludzi i zwierząt – ich ogólnie pojęta klinika, diagnostyka, zapobieganie, określanie i monitorowanie wrażliwości grzybów na leki
  • inne szkodliwe działanie grzybów, takie jak zatrucia, mykotoksykozy, alergie
  • występowanie potencjalnie chorobotwórczych alergizujących grzybów w środowisku oraz w miejscach bytowania człowieka (od domów, miejsc pracy – tzw. zespoły chorego budynku, aż po sale operacyjne)
  • poszukiwanie substancji czynnych o potencjalnych zastosowaniach w lecznictwie, których źródłem są grzyby
  • dietetyczne właściwości grzybów – od spożywania grzybów wielkoowocnikowych po szczepy probiotyczne drożdży.

Sekcja przeznaczona jest dla wszystkich  osób, które interesują się mykologią medyczną w jej szerokim znaczeniu. Od lekarzy stykających się z problemem zakażeń grzybiczych — hematologów, onkologów, dermatologów, okulistów, lekarzy weterynarii oraz innych specjalności, których nie sposób tu wymienić, przez diagnostów laboratoryjnych i mikrobiologów, po przedstawicieli innych zawodów m. in. farmaceutów, biotechnologów, biologów, którzy widzą w grzybach nie tylko zagrożenie, ale potencjalne źródło substancji o działaniach leczniczych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PTMyk.

PTMyk-Logo-Manual-5

Wielkość fontu
Kontrast