Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii

Zapraszamy na stronę internetową Zakładu Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii.

 

Kierownik
prof. dr hab. Magdalena Strus magdalena.strus@uj.edu.pl
Nauczyciele akademiccy
dr hab. Agnieszka Chmielarczyk agnieszka.chmielarczyk@uj.edu.pl
dr Edyta Golińska edyta.golinska@uj.edu.pl
dr Agata Pietrzyk a.pietrzyk@uj.edu.pl
dr Anna Tomusiak-Plebanek a.tomusiak@uj.edu.pl
lek. Łukasz Ścibik lukasz.scibik@uj.edu.pl
Pracownicy naukowi
prof. dr hab. Piotr B. Heczko piotr.heczko@uj.edu.pl
 
Pracownicy naukowo-techniczni
mgr inż. Aleksandra Policht
aleksandra.policht@uj.edu.pl
mgr Grażyna Więcek grazyna.wiecek@uj.edu.pl
 
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Łucja Kozień lucja.kozien@uj.edu.pl

 

 


Pracownia Ekologii Drobnoustrojów
Pracownia Parazytologii