Zakłady


Zakład Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii
Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii
Zakład Molekularnej Mikrobiologii Medycznej
Pracownia Pożywek