Paracyty.pl

paracyty


Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia portalu edukacyjnego paracyty.pl poświęconego pasożytom.

Autorami portalu są pracownicy Katedry Mikrobiologii UJ CM.

Portal prowadzony jest w dwóch językach – polskim i angielskim.

Więcej informacji na stronie internetowej portalu: www.paracyty.pl.paracyty-ulotka

Wielkość fontu
Kontrast