Ogłoszenia dla studentów i doktorantów


Studenci II roku kierunku lekarskiego

Na stronie internetowej zamieszczony został zaktualizowany harmonogram wykładów z mikrobiologii.

Karta odrabiania zajęć z mikrobiologii dla studentów II roku kierunku lekarskiego

Na stronie internetowej Katedry Mikrobiologii UJCM została zamieszczona karta odrabiania zajęć z mikrobiologii. Studenci odrabiający zajęcia są zobowiązani do wydrukowania karty, uzyskania podpisu asystenta prowadzącego zajęcia i złożenie wypełnionej karty w sekretariacie Katedry Mikrobiologii UJCM, znajdującym się na I piętrze, lub u koordynatora zajęć.

Zamiana w harmonogramie zajęć z mikrobiologii dla studentów II roku kierunku lekarskiego

Zmiana dotyczy grup ćwiczeniowych 51, 52, 111, 112 oraz seminaryjnych 13 i 14. Zajęcia rozpisane pierwotnie na środę 30 marca, odbędą się we czwartek 31 marca. Aktualny harmonogram został zamieszczony na stronie internetowej Katedry Mikrobiologii UJCM.

Zmiany w harmonogramach dla II roku kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo, harmonogramy zajęć ćwiczeniowych i seminaryjnych z mikrobiologii na II roku kierunku lekarskiego uległy niewielkim zmianom. Zmiany nie dotyczą terminów zajęć. Aktualne harmonogramy zostały zamieszczone na stronie internetowej.

Zmiany w harmonogramach dla II roku kierunku lekarskiego

Szanowni Państwo, uległy zmianom harmonogramy zajęć z mikrobiologii dla studentów II roku kierunku lekarskiego. Zmiany dotyczą grup seminaryjnych 2, 5, 10 oraz 14. Dla pozostałych grup harmonogramy pozostały bez zmian.Wielkość fontu
Kontrast