Publikacje 2018 rok

 1. Biesaga B., Mucha-Małecka A., Janecka-Widła A., Kołodziej-Rzepa M., Szostek S, Słonina D., Kowalczyk A., Halaszka K., Przewoźnik M. Differences in the prognosis of HPV16-positive patients with squamous cell carcinoma of head and neck according to viral load and expression of P16. J. Cancer Res. Clin. Oncol., 2018, 144, 63-73.
 2. Brzychczy-Włoch M., Ochońska D., Dobrut A., Olchawa E., Bulanda M. Charakterystyka kolekcji własnej szczepów klinicznych z gatunku Pseudomonas aeruginosa, gospodarzy bakteriofagów. Med. Dośw. Mikrobiol., 2018, 70, 115-127.
 3. Bulanda M., Synowiec E., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Różańska A. Lekooporność oraz potencjał biofilmotwórczy szczepów z grupy gronkowców koagulazoujemnych izolowanych z powierzchni dotykowych oddziałów szpitalnych. Zakażenia XXI Wieku, 2018, 1, 73-78.
 4. Chmielarczyk A., Pobiega M., Romaniszyn D., Wójkowska-Mach J. Multi-locus sequence typing (MLST) of non-fermentative Gram-negative bacilli isolated from bloodstream infections in southern Poland. Folia Microbiol. (Prague), 2018, 63, 191-196.
 5. Chmielarczyk A., Pobiega M., Ziółkowski G., Pomorska-Wesolowska M., Romaniszyn D., Krawczyk L., Wójkowska-Mach J. Severe infections caused by multidrug-resistant non-fermentative bacilli in southern Poland. Adv. Clin. Exp. Med., 2018, 27, 401-407.
 6. Czarnobilska E., Bulanda M. Wrodzony obrzęk naczynioruchowy u dzieci. Alerg. Astma Immunol., 2018, 23, 193-198.
 7. Czerwinski M., Niedzwiedzka-Stadnik M., Zielicka-Hardy A., Tomusiak A., Sadkowska-Todys M., Zielinski A., Strus M., Heczko P., Rosinska M. Genital Chlamydia trachomatis infections in young adults – a school-based bio-behavioural study in urban areas, Poland, 2012 to 2015. Eurosurveillance (Engl. ed., Online), 2018, 23, 9 s.
 8. Dobrut A., Brzozowska E., Górska S., Pyclik M., Gamian A., Bulanda M., Majewska E., Brzychczy-Włoch M. Epitopes of immunoreactive proteins of Streptococcus agalactiae: enolase, inosine 5′-monophosphate dehydrogenase and molecular chaperone GroEL. Front. Cell. Infect. Microbiol., 2018, 8, 1-12.
 9. Dobrut A., Gosiewski T., Pabian W., Bodaszewska-Lubas M., Ochonska D., Bulanda M., Brzychczy-Wloch M. The dynamics of vaginal and rectal Lactobacillus spp. flora in subsequent trimesters of pregnancy in healthy Polish women, assessed using the Sanger sequencing method. BMC Pregnancy Childbirth, 2018, 18, 1-11.
 10. Drzewiecki A. Dezynfekcja powierzchni a zapobieganie zakażeniom szpitalnym. Zakażenia XXI Wieku, 2018, 1, 193-197.
 11. Heczko P. B. Historical account of Zdzisław Przybyłkiewicz – a professor of microbiology at the Jagiellonian University Medical School. World J. Med. Images Videos Cases, 2018, 4, 52-57.
 12. Jachowicz E., Pobiega M., Wójkowska-Mach J. Zakażenia Clostridium difficile – narastający problem. Prz. Lek. 2018, 75, 598-601.
 13. Jedlińska K., Strus M., Baś B. A new electrochemical sensor with the refreshable silver liquid amalgam film multi-electrode for sensitive voltammetric determination of vitamin K2 (menaquinone). Electrochim. Acta, 2018, 265, 355-363.
 14. Jończyk A., Szczypta A., Talaga-Ćwiertnia K. Injures as exposure events in providing medical services by nursing staff. Prz. Epidemiol., 2018, 72, 371-381.
 15. Kańtoch A., Gryglewska B., Wójkowska-Mach J., Heczko P., Grodzicki T. Treatment of cardiovascular diseases among elderly residents of long-term care facilities. J. Am. Med. Dir. Assoc., 2018, 19, 428-432.
 16. Klimek M., Kojs Z., Szostek S. Możliwości wykorzystania metforminy w leczeniu nowotworów narządu rodnego. Onkol. Dypl., 2018, 15, 11-15.
 17. Kochan P. Antimicrobial resistance is truly global! Impressions from ESCMID International Conference in Havana, Cuba: Antimicrobial Resistance “From Bench to Practice”. World J. Med. Images Videos Cases, 2018, 4, 46-51.
 18. Kochan P. New year with medical innovations. What does the Editor-in-Chief hope and worry the future will bring to healthcare? World J. Med. Images Videos Cases, 2018, 4, 1-6.
 19. Kochan P. Probiotyki – warunki podawania i powikłania. Forum Zakażeń, 2018, 9, 85-89.
 20. Kochan P. WJOMI awards the 2018 Certificates of Outstanding Contribution to Medicine. World J. Med. Images Videos Cases, 2018, 4, 58-76.
 21. Kochan P., Kochan A. Burn in a 2 year-old child with beneficial microbe topical therapy. World J. Med. Images Videos Cases, 2018, 4, 34-40.
 22. Kołpa M., Wałaszek M., Różańska A., Wolak Z., Wójkowska-Mach J. Hospital-wide surveillance of healthcare-associated infections as a source of information about specific hospital needs. A 5-year observation in a multiprofile provincial hospital in the south of Poland. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2018, 15, 1-10.
 23. Kopeć-Godlewska K., Pac A., Różańska A., Wójkowska-Mach J. Is Vaginal birth without an episiotomy a rarity in the 21st century? Cross-sectional studies in Southern Poland. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2018, 15, 1-10.
 24. Kopeć-Godlewska K., Wójkowska-Mach J. Infections following surgical patent ductus arterio sus ligation in VLBW neonates. J. Hosp. Infect., 2018, 99, 62-67.
 25. Kotnis-Gąska A., Mazur P., Olechowska-Jarząb A., Stanisz A., Bulanda M., Undas A. Sternal wound infections following cardiac surgery and their management: a single-centre study from the years 2016-2017. Kardiochir. Torakochir. Pol., 2018, 15, 79-85.
 26. Krawczyk A., Sroka-Oleksiak A., Kowalska-Duplaga K., Fyderek K., Gosiewski T., Salamon D. Impact of biological treatment on intestinal microbiom in children with Crohn’s disease. World Scientific News, 2018, 104, 252-263.
 27. Krzyściak P., Salamon D., Malska A., Papier B. Footage of live Toxoplasma gondii parasite. World J. Med. Images Videos Cases, 2018, 4, 16-17.
 28. Nocuń M., Krzyściak P., Niedźwiedzka E., Niedźwiedzki J., Krzyściak W. Aktywność ozonowanej oliwy z oliwek przy zwalczaniu drobnoustrojów. Mater. Ceram., 2018, 70, 356-370.
 29. Pobiega M., Chmielarczyk A., Koziol J, Pomorska-Wesolowska M., Ziolkowski G., Romaniszyn D., Bulanda M., Wojkowska-Mach J. Virulence factors genes and drug resistance in Pseudomonas aeruginosa strains derived from different forms of community and healthcare associated infections. Postępy Hig. Med. Dośw. (Online), 2018, 72, 751-759
 30. Pobiega M., Chmielarczyk A., Pomorska-Wesołowska M., Romaniszyn D., Heczko P. B., Kozioł J., Wojkowska-Mach J. Charakterystyka klinicznych izolatów Pseudomonas aeruginosa pod kątem tworzenia biofilmu, lekooporności oraz występowania genów dla toksyn wydzielanych w systemie sekrecji typu 3. Med. Dośw. Mikrobiol., 2018, 70, 57-65.
 31. Pyclik M., Górska S., Brzozowska E., Dobrut A., Ciekot J., Gamian A., Brzychczy-Włoch M. Epitope Mapping of Streptococcus agalactiae elongation factor Tu protein recognized by human sera. Front. Microbiol., 2018, 9, 1-9.
 32. Razim A., Pacyga K., Aptekorz M., Martirosian G., Szuba A., Pawlak-Adamska E., Brzychczy-Włoch M., Myc A., Gamian A., Górska S. Epitopes identified in GAPDH from Clostridium difficile recognized as common antigens with potential autoimmunizing properties. Sci. Rep. (Nat. Publ. Group), 2018, 8, 1-12.
 33. Różańska A. Zakłucia u personelu medycznego – jak zminimalizować ryzyko zakażeń przenoszonych drogą krwi. Zakażenia XXI Wieku, 2018, 1, 21-25.
 34. Różańska A., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Majka G., Bulanda M. Antimicrobial effect of copper alloys on Acinetobacter species isolated from infections and hospital environment. Antimicrob. Resist. Infect. Control, 2018, 7, 1-8.
 35. Różańska A., Jarynowski A., Kopeć-Godlewska K., Wójkowska-Mach J., Misiewska-Kaczur A., Lech M., Rozwadowska M., Karwacka M., Liberda J., Domańska J. Does surgical site infection after Caesarean section in Polish hospitals reflect high-quality patient care or poor postdischarge surveillance? Results from a 3-year multicenter study. Am. J. Infect. Control, 2018, 46, 20-25.
 36. Różańska A., Pac A., Romanik M., Bulanda M., Wójkowska-Mach J. Outpatient post-partum antibiotic prescription: method of identification of infection control areas demanding improvements and verification of sensitivity of infection registration. J. Antimicrob. Chemother. 2018, 73, 240-245.
 37. Salamon D., Sroka-Oleksiak A., Kapusta P., Szopa M., Mrozińska S., Ludwig-Słomczyńska A., Wołkow P. P., Bulanda M., Klupa T., Małecki M. T., Gosiewski T. Characteristics of the gut microbiota in adult patients with type 1 and 2 diabetes based on the analysis of a fragment of 16S rRNA gene using next-generation sequencing. Pol. Arch. Med. Wew., 2018, 128, 336-343.
 38. Skowron B., Baranowska A., Dobrek Ł., Ciesielczyk K., Kaszuba-Zwoinska J., Wiecek G., Malska-Wozniak A., Strus M., Gil K. Urinary neutrophil gelatinase-associated lipocalin, kidney injury molecule-1, uromodulin, and cystatin C concentrations in an experimental rat model of ascending acute kidney injury induced by pyelonephritis. J. Physiol. Pharmacol., 2018, 69, 625-637.
 39. Strus M., Helwich E., Lauterbach R., Rzepecka-Węglarz B., Nowicka K., Wilińska M., Szczapa J., Rudnicka M., Sławska H., Szczepański M., Waśko A., Mikołajczyk-Cichońska A., Tomusiak-Plebanek A., Heczko P. B. Effects of oral probiotic supplementation on gut Lactobacillus and Bifidobacterium populations and the clinical status of low-birth-weight preterm neonates: a multicenter randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Infect. Drug Resist, 2018, 2018, 1557-1571.
 40. Talaga K., Odrowąż-Konduracka D., Paradowska B., Jagiencarz-Starzec B., Wolak Z., Bulanda M., Szczypta A. Typing of Enterococcus spp. strains in 4 hospitals in the Małopolska region in Poland. Adv. Clin. Exp. Med., 2018, 27, 111-117.
 41. Talaga-Ćwiertnia K., Bulanda M. Analysis of the world epidemiological situation among vancomycin-resistant Enterococcus faecium infections and the current situation in Poland. Prz. Epidemiol., 2018, 72, 3-15.
 42. Talaga-Ćwiertnia K., Bulanda M. Lekooporność rodzaju Enterococcus – aktualny problem wśród ludzi i zwierząt. Postępy Mikrobiol., 2018, 57, 244-250.
 43. Tomusiak-Plebanek A., Heczko P., Skowron B., Baranowska A., Okoń K., Thor P. J., Strus M. Lactobacilli with superoxide dismutase-like or catalase activity are more effective in alleviating inflammation in an inflammatory bowel disease mouse model. Drug Des. Dev. Ther., 2018, 12, 3221-3233.
 44. Walaszek M., Rozanska A., Bulanda M., Wojkowska-Mach J. Epidemiology of healthcare-associated infections in Polish intensive care. A multicenter study based on active surveillance. Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. Palacky Olomouc Czech Repub., 2018, 162, 190-197.
 45. Walkowicz M., Osuch P., Smyrak B., Knych T., Rudnik E., Cieniek Ł., Różańska A., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Bulanda M. Impact of oxidation of copper and its alloys in laboratory-simulated conditions on their antimicrobial efficiency. Corrosion Science, 2018, 140, 321-332.
 46. Wałaszek M. Z., Kołpa M., Różańska A., Jagiencarz-Starzec B., Wolak Z., Wójkowska-Mach J. Nail microbial colonization following hand disinfection: a qualitative pilot study. J. Hosp. Infect., 2018, 100, 207-210.
 47. Wałaszek M., Kołpa M., Różańska A., Wolak Z., Bulanda M., Wójkowska-Mach J. Practice of hand hygiene and use of protective gloves: differences in the perception between patients and medical staff. Am. J. Infect. Control, 2018, 46, 1074-1076.
 48. Wałaszek M., Kołpa M., Wolak Z., Różańska A., Wójkowska-Mach J. Patient as a partner in healthcare-associated infection prevention. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2018, 15, 1-12.
 49. Wałaszek M., Różańska A., Bulanda M., Wojkowska-Mach J., Polish Society of Hospital Infections Team. Alarming results of nosocomial infections in a multicenter program of surveillance in Polish intensive care units. Prz. Epidemiol., 2018, 72, 33-44.
 50. Wałaszek M., Różańska A., Szczypta A., Bulanda M., Wójkowska-Mach J. Polish infection control nurses – Self-assessment of their duties and professional autonomy in different types of hospitals. Med. Pr., 2018, 69, 605-612.
 51. Wałaszek M., Różańska A., Wałaszek M. Z., Wójkowska-Mach J. Epidemiology of ventilator-associated pneumonia, microbiological diagnostics and the length of antimicrobial treatment in the polish intensive care units in the years 2013-2015. BMC Infect. Dis. (Online), 2018, 18, 1-9.
 52. Wojkowska-Mach J., Godman B., Glassman A., Kurdi A., Pilc A., Rozanska A., Skoczyński S., Wałaszek M., Bochenek T. Antibiotic consumption and antimicrobial resistance in Poland; findings and implications. Antimicrob. Resist. Infect. Control, 2018, 7, 1-10.
 53. Ziółkowski G., Pawłowska I., Krawczyk L., Wojkowska-Mach J. Antibiotic consumption versus the prevalence of multidrug-resistant Acinetobacter baumannii and Clostridium difficile infections at an ICU from 2014-2015. J. Infect. Public Health, 2018, 11, 626-630.
 54. Źródłowski T. W., Jurkiewicz-Badacz D., Sroka-Oleksiak A., Salamon D., Bulanda M., Gosiewski T. Comparison of PCR, fluorescent in situ hybridization and blood cultures for detection of bacteremia in children and adolescents during antibiotic therapy. Pol. J. Microbiol., 2018, 67, 479-485.
Wielkość fontu
Kontrast