Publikacje 2017 rok

 1. Biernat-Sudolska M., Bilska-Wilkosz A., Rojek-Zakrzewska D., Zawilińska B., Kosz-Vnenchak M. Evaluation of urease activity by the human Ureaplasma species. Folia Biol. (Krak.), 2017, 65, 143-148.
 2. Borycka-Kiciak K., Strus M., Pietrzak P., Wawiernia K., Mikołajczyk D., Gałecka M., Heczko P., Tarnowski W. Aspekty kliniczne i mikrobiologiczne zastosowania szczepów Lactobacillus rhamnosus PL1 u pacjentów z objawami zapalenia odbytnicy w przebiegu chorób dystalnego odcinka jelita grubego. Pol. Prz. Chir. Pol. J. Surg., 2017, 89, 16-22.
 3. Bulanda M., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Różańska A. Przeciwdrobnoustrojowe właściwości miedzi – możliwości zastosowania w zakładach opieki zdrowotnej. OPM, Ogólnopol. Prz. Med., 2017, 50-55.
 4. Chmielarczyk A., Pomorska-Wesolowska M., Szczypta A., Romaniszyn D., Pobiega M., Wójkowska-Mach J. Molecular analysis of meticillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from different types of infections from patients hospitalized in 12 regional, non-teaching hospitals in southern Poland. J. Hosp. Infect., 2017, 95, 259-267.
 5. Cibor U., Krok-Borkowicz M., Brzychczy-Włoch M., Rumian Ł., Pietryga K., Kulig D., ChrzanowskiW., Pamuła E. Gentamicin-Loaded Polysaccharide Membranes for Prevention and Treatment of Post-operative Wound Infections in the Skeletal System. Pharm. Res. 2017 , 34, 2075-2083.
 6. Dobrek Ł., Skowron B., Baranowska A., Malska-Woźniak A., Ciesielczyk K., Thor P. J. Spectral heart rate variability and selected biochemical markers for autonomic activity in rats under pentobarbital anesthesia. Pol. Ann. Med., 2017, 24, 180-187.
 7. Drzewiecki A. Teikoplanina w przeglądach z bazy Cochrane. Zakażenia (Krak.), 2017, 17, 22-25.
 8. Dubiel G., Rogoziński P., Żaloudik E., Krzysztof Bruliński, Anna Różańska, Jadwiga Wójkowska-Mach. Identifying the Infection Control Areas Requiring Modifications in Thoracic Surgery Units: Results of a Two-Year Surveillance of Surgical Site Infections in Hospitals in Southern Poland. Surg. Infect. 2017, 18, 820-826.
 9. Gniadek A., Krzyściak P., Twarużek M., Macura A. B. Occurrence of fungi and cytotoxicity of the species: Aspergillus ochraceus, Aspergillus niger and Aspergillus flavus isolated from the air of hospital wards. Int. J. Occup. Med. Environ. Health, 2017, 30, 231-239.
 10. Gosiewski T., Ludwig-Galezowska A., Huminska K., Sroka-Oleksiak A., Radkowski P.,Salamon D., Wojciechowicz J., Kus-Slowinska M., Bulanda M., Wolkow P.P. Comprehensive detection and identification of bacterial DNA in the blood of patients with sepsis and healthy volunteers using next-generation sequencing method – the observation of DNAemia. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2017, 36, 329-336.
 11. Kłos M., Wójkowska-Mach J. Pathogenicity of Virulent Species of Group C Streptococci in Human. Can. J. Infect. Dis. Med. Microbiol. (Online)., 2017, 2017, 1-5.
 12. Kochan P. Mikroflora fizjologiczna pochwy a stany zapalne pochwy i najczęstsze zakażenia przenoszone drogą płciową. Propozycja nowego podejścia do diagnostyki i leczenia. Forum Położ. Ginekol., 2017, 33, 38-46.
 13. Kochan P. Not waltz, not even Strauss – the highlights of the 27th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases in Vienna. World J. Med. Images Videos Cases, 2017, 3, 31-34.
 14. Kochan P. WJOMI awards the Certificates of Outstanding Contribution to Medicine. Recent Microbiology Highlights: 90 years of the Polish Society of Microbiologists (PTM) and the 1st conference linking Medicine and Veterinary Medicine in Cracow. World J. Med. Images Videos Cases, 2017, 3, 43-48.
 15. Kochan P., Pietrzyk A., Papier B., Bulanda M. Trichomonas vaginalis multiplication in a new light – binary fission, cytokinesis or else? World J. Med. Images Videos Cases, 2017, 3, 5-8.
 16. Kopeć-Godlewska K. M., Wójkowska-Mach J. Bezpieczeństwo porodu domowego – profilaktyka zakażeń. Safety of home childbirth – preventing infections. Forum Zakażeń, 2017, 8, 49-53.
 17. Krzyściak P., Chmielarczyk A., Pobiega M., Romaniszyn D., Wójkowska-Mach J. Acinetobacter baumannii isolated from hospital-acquired infection: biofilm production and drug susceptibility. APMIS, Acta Pathol. Microbiol. Immunol. Scand., 2017, 125, 1017-1026.
 18. Pilarczyk-Żurek M., Zwolińska-Wcisło M., Mach T., Okoń K., Adamski P., Heczko P. B., Mikołajczyk-Cichońska A., Stefański G., Strus M. Influence of Lactobacillus and Bifidobacterium combination on the gut microbiota, clinical course, and local gut inflammation in patients with ulcerative colitis: a preliminary, single-center, open-label study. J. Probiotics Health, 2017, 5, 1-6.
 19. Pomorska-Wesołowska M., Chmielarczyk A., Chlebowicz M., Ziółkowski G., Szczypta A., Natkaniec J., Romaniszyn D., Pobiega M., Dzikowska M., Krawczyk L., Kozioł J., Wójkowska-Mach J. Virulence and antibiotic resistance of Staphylococcus aureus isolated from bloodstream infections and pneumonia in Southern Poland. J. Glob. Antimicrob. Resist., 2017, 11, 100-104.
 20. Pomorska-Wesołowska M., Małyszek K., Romaniszyn D., PobiegaM., Szczypta A., Dzikowska M., Chmielarczyk A., Różańska A., Maciąg J., Wójkowska-Mach J. Molekularna charakterystyka szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zakażeń miejsca operowanego u pacjentów południowej Polski. Med. Dośw. Mikrobiol. 2017, 69, 15-25.
 21. Pomorska-Wesołowska M., Różańska A., Natkaniec J., Gryglewska B., Szczypta A., Dzikowska M., Chmielarczyk A., Wójkowska-Mach J. Longevity and gender as the risk factors of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in southern Poland. BMC Geriatr. 2017, 17, 1-7.
 22. Różańska A., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Bulanda M., Walkowicz M., Osuch P., Knych T. Antibiotic resistance, ability to form biofilm and susceptibility to copper alloys of selected staphylococcal strains isolated from touch surfaces in Polish hospital wards. Antimicrob. Resist. Infect. Control., 2017, 6, 1-12.
 23. Różańska A., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Sroka-Oleksiak A., Bulanda M., Walkowicz M., Osuch P., Knych T. Antimicrobial properties of selected copper alloys on Staphylococcus aureus and Escherichia coli in different simulations of environmental conditions: with vs.without organic contamination. Int. J. Environ. Res. Public Health, 2017, 14, 1-15.
 24. Różańska A., Romaniszyn D., Chmielarczyk A., Bulanda M. Bacteria contamination of touch surfaces in Polish hospital wards. Med. Pr. 2017, 68, 459-467.
 25. Różańska A., Wójkowska-Mach J., Adamski P., Borszewska-Kornacka M., Gulczyńska E., Nowiczewski M., Helwich E., Kordek A., Pawlik D., Bulanda M. Antibiotic consumption in laboratory confirmed vs. non-confirmed bloodstream infections among very low birth weight neonates in Poland. Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob., 2017, 16, 1-9.
 26. Różańska A., Wójkowska-Mach J., Bulanda M., Heczko P. B. Surgical patients’ safety in Polish hospital environment in the context of selected infection control practices. J. Patient Saf. Infect. Contol., 2017, 1-7.
 27. Rumian Ł., Tiainen H., Cibor U., Krok-Borkowicz M., Brzychczy-Włoch M., Haugen H. J., Pamuła E. Ceramic scaffolds with immobilized vancomycin-loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for bone defects treatment. Mater. Lett. 2017, 190, 67-70.
 28. Skowron B., Baranowska A., Kaszuba-Zwoińska J., WięcekG., Malska-Woźniak A., Heczko P., Strus M. Experimental model for acute kidney injury caused by uropathogenic Escherichia coli. Postępy Hig. Med. Dośw. (Online), 2017, 71, 520-529.
 29. Strus M., Heczko P. B., Golińska E., Tomusiak A., Chmielarczyk A., Dorycka M., Van der Linden M., Samet A., Piórkowska A. The virulence factors of group A Streptococcus strains isolated from invasive and non-invasive infections in Polish and German centres, 2009-2011. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis., 2017, 36, 1643-1649.
 30. Szostek S., Zawilinska B., Klimek M., Kosz-Vnenchak M. HPV16 E6 polymorphism and physical state of viral genome in relation to the risk of cervical cancer in women from the south of Poland. Acta Biochim. Pol., 2017, 64, 143-149.
 31. Śpiewak K., Majka G., Pilarczyk-Żurek M., Nowak P. M., Woźniakiewicz M., Pietrzyk P., Korzeniak T., Stochel-Gaudyn A., Fyderek K., Strus M., Brindell M. Mn3+-saturated bovine lactoferrin as a new complex with potential prebiotic activities for dysbiosis treatment and prevention – On the synthesis, chemical characterization and origin of biological activity. J. Funct. Foods, 2017, 38, 264-272.
 32. Talaga-Ćwiertnia K., Hońdo Ł., Bulanda M. Dostępność leków do terapii zakażeń o etiologii wankomycynoopornych enterokoków w Polsce. Zakażenia (Krak.), 2017, 17, 15-20.
 33. Talaga-Ćwiertnia K., Krzyściak P., Bulanda M. Do bacteria isolated from ICU patients ‘ESKAPE’ antibiotic treatment? In vitro susceptibility of the Enterobacteriaceae family to tigecycline. Anestezjol. Intens. Ter., 2017, 49, 210-214.
 34. Tomaszkiewicz A., Wójkowska-Mach J. Rekomendacje Antibiotic Stewardship Program, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących mikrobiologii oraz ich realizacja w polskich szpitalach. Forum Zakażeń, 2017, 8, 85-88.
 35. Wałaszek M., Kołpa M., Wolak Z., Różańska A., Wójkowska-Mach J. Poor hand hygiene procedure compliance among Polish medical students and physicians – the result of an ineffective education basis or the impact of organizational culture? Int. J. Environ. Res. Public Health, 2017, 14, 1-10.
 36. Zielinski B., Plichta A., Misztal K., Spurek P., Brzychczy-Włoch M., Ochońska D. Deep learning approach to bacterial colony classification. PLoS One, 2017, 12, s. 1-14.
 37. Źródłowski T. W., Flis A., Ziętkiewicz M., Drwiła R., Gosiewski T. Fluorescent in situ hybridization and Gram-stained smears of whole blood as complementary screening tools in the diagnosis of sepsis. Pol. Arch. Med. Wew., 2017, 127, 122-124.
Wielkość fontu
Kontrast