2019 rok

 1. Wójkowska-Mach, J., Chmielarczyk, A., Strus, M., Lauterbach, R., & Heczko, P. (2019). Neonate bloodstream infections in organization for economic cooperation and development countries: An update on epidemiology and prevention. Journal of Clinical Medicine, 8(10). https://doi.org/10.3390/JCM8101750
 2. LIST DO REDAKCJI (23 GRUDNIA 2019) DOTYCZĄCY ARTYKUŁU “ROLA ŚRODOWISKA SZPITALNEGO I RĄK PERSONELU MEDYCZNEGO W SZERZENIU SIĘ ZAKAŻEŃ CLOSTRIDIOIDES (CLOSTRIDIUM) DIFFICILE.” (2019). https://doi.org/10.13075/MP.5893
 3. Wanda Kamińska, Monika Grochowska, Agnieszka Chmielarczyk, Anna Olszewska,Grażyna Skolimowska, K. D.-F. (2019). GENETIC TYPING OF ENTEROCOCCUS FAECIUM VRE STRAINS ISOLATED IN THREE HOSPITALS IN WARSAW AND SIEDLCE IN 2015-2016. PRZEGL EPIDEMIOL, 73(1), 49–60.
 4. Agnieszka Mirek, Karolina Ruta, Mateusz Suchmiel, Mateusz Gajda, Wiesława Klimek-Piotrowska, K. T.-Ć. (2019). Assessment to access to social and medical help for homeless people in Cracow in the context to health problems. Przegląd Epidemiologiczny, 73(2), 257–268.
 5. Raczkowska, J., Stetsyshyn, Y., Awsiuk, K., Brzychczy-Włoch, M., Gosiewski, T., Jany, B., Lishchynskyi, O., Shymborska, Y., Nastyshyn, S., Bernasik, A., Ohar, H., Krok, F., Ochońska, D., Kostruba, A., & Budkowski, A. (2019). “Command” surfaces with thermo-switchable antibacterial activity. Materials Science and Engineering C, 103. https://doi.org/10.1016/J.MSEC.2019.109806
 6. Kowalska-Duplaga, K., Gosiewski, T., Kapusta, P., Sroka-Oleksiak, A., Wędrychowicz, A., Pieczarkowski, S., Ludwig-Słomczyńska, A. H., Wołkow, P. P., & Fyderek, K. (2019). Differences in the intestinal microbiome of healthy children and patients with newly diagnosed Crohn’s disease. Scientific Reports, 9(1). https://doi.org/10.1038/S41598-019-55290-9
 7. Kruk, T., Gołda-Cępa, M., Szczepanowicz, K., Szyk-Warszyńska, L., Brzychczy-Włoch, M., Kotarba, A., & Warszyński, P. (2019). Nanocomposite multifunctional polyelectrolyte thin films with copper nanoparticles as the antimicrobial coatings. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 181, 112–118. https://doi.org/10.1016/J.COLSURFB.2019.05.014
 8. Pachota, M., Kłysik-Trzciańska, K., Synowiec, A., Yukioka, S., Yusa, S. I., Zajac, M., Zawilinska, B., Dzieciatkowski, T., Szczubialka, K., Pyrc, K., & Nowakowska, M. (2019). Highly Effective and Safe Polymeric Inhibitors of Herpes Simplex Virus in Vitro and in Vivo. ACS Applied Materials and Interfaces, 11(30), 26745–26752. https://doi.org/10.1021/ACSAMI.9B10302
 9. Wójkowska-Mach, J., Chmielarczyk, A., Strus, M., Lauterbach, R., & Heczko, P. (2019). Neonate bloodstream infections in organization for economic cooperation and development countries: An update on epidemiology and prevention. Journal of Clinical Medicine, 8(10). https://doi.org/10.3390/JCM8101750
 10. Kowalska-Duplaga, K., Krawczyk, A., Sroka-Oleksiak, A., Salamon, D., Wedrychowicz, A., Fyderek, K., & Gosiewski, T. (2019). Dependence of colonization of the large intestine by candida on the treatment of Crohn’s disease. Polish Journal of Microbiology, 68(1), 121–126. https://doi.org/10.21307/PJM-2019-014
 11. Pajerski, W., Ochonska, D., Brzychczy-Wloch, M., Indyka, P., Jarosz, M., Golda-Cepa, M., Sojka, Z., & Kotarba, A. (2019). Attachment efficiency of gold nanoparticles by Gram-positive and Gram-negative bacterial strains governed by surface charges. Journal of Nanoparticle Research, 21(8). https://doi.org/10.1007/S11051-019-4617-Z
 12. Mrozinska, S., Gosiewski, T., Sroka-Oleksiak, A., Szopa, M., Bulanda, M., Malecki, M. T., & Klupa, T. (2019). The effect of linagliptin treatment on gut microbiota in patients with HNF1A-MODY or type 2 diabetes – A preliminary cohort study. Clinical Diabetology, 8(6), 263–270. https://doi.org/10.5603/DK.2019.0024
 13. Jamróz, E., Kulawik, P., Krzyściak, P., Talaga-Ćwiertnia, K., & Juszczak, L. (2019). Intelligent and active furcellaran-gelatin films containing green or pu-erh tea extracts: Characterization, antioxidant and antimicrobial potential. International Journal of Biological Macromolecules, 122, 745–757. https://doi.org/10.1016/J.IJBIOMAC.2018.11.008
 14. Salamon, D., Ochońska, D., Wojak, I., Mikołajczyk, E., Bulanda, M., & Brzychczy-Włoch, M. (2019). Evidence for infections by the same strain of beta 2-toxigenic clostridium perfringens type a acquired in one hospital ward. Polish Journal of Microbiology, 68(3), 323–329. https://doi.org/10.33073/PJM-2019-035
 15. Kazek-Kęsik, A., Nosol, A., Płonka, J., Śmiga-Matuszowicz, M., Gołda-Cępa, M., Krok-Borkowicz, M., Brzychczy-Włoch, M., Pamuła, E., & Simka, W. (2019). PLGA-amoxicillin-loaded layer formed on anodized Ti alloy as a hybrid material for dental implant applications. Materials Science and Engineering C, 94, 998–1008. https://doi.org/10.1016/J.MSEC.2018.10.049
 16. Rosiński, J., Różańska, A., Jarynowski, A., Wójkowska-Mach, J., Szczypta, A., Garus-Pakowska, A., Wałaszek, M., & Puacz, E. (2019). Factors shaping attitudes of medical staff towards acceptance of the standard precautions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6). https://doi.org/10.3390/IJERPH16061050
 17. Kłos, M., Pomorska-Wesołowska, M., Romaniszyn, D., Chmielarczyk, A., & Wójkowska-Mach, J. (2019). Epidemiology, Drug Resistance, and Virulence of Staphylococcus aureus Isolated from Ocular Infections in Polish Patients. Polish Journal of Microbiology, 68(4), 541–548. https://doi.org/10.33073/PJM-2019-056
 18. Kołpa, M., Wałaszek, M., Różańska, A., Wolak, Z., & Wójkowska-Mach, J. (2019). Epidemiology of Surgical Site Infections and Non-Surgical Infections in Neurosurgical Polish Patients-Substantial Changes in 2003 International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6). https://doi.org/10.3390/IJERPH16060911
 19. Różańska, A. (2019). Endotoxins and pyrogens in the context of the use of protective gloves in hospital environment. Zakażenia XXI Wieku, 2019(1), 41–46. https://doi.org/10.31350/ZAKAZENIA/2019/1/Z2019007
 20. Grabowska-Markowska Jolanat, P. I. (2019). Bakteriemia wywołana przez Ochrobactrum anthropi : nietypowe postępowanie. Wiadomości Lekarskie, 489–492. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146372
 21. Kłos, M., Pomorska-Wesołowska, M., Romaniszyn, D., Chmielarczyk, A., & Wójkowska-Mach, J. (2019). Epidemiology, Drug Resistance, and Virulence of Staphylococcus aureus Isolated from Ocular Infections in Polish Patients. Polish Journal of Microbiology, 68(4), 541–548. https://doi.org/10.33073/PJM-2019-056
 22. Al-Wrafy, F., Brzozowska, E., Górska, S., Drab, M., Strus, M., & Gamian, A. (2019). Identification and characterization of phage protein and its activity against two strains of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa. Scientific Reports, 9(1). https://doi.org/10.1038/S41598-019-50030-5
 23. Ciszek-Lenda, M., Strus, M., Walczewska, M., Majka, G., Machul-Żwirbla, A., Mikołajczyk, D., Górska, S., Gamian, A., Chain, B., & Marcinkiewicz, J. (2019). Pseudomonas aeruginosa biofilm is a potent inducer of phagocyte hyperinflammation. Inflammation Research, 68(5), 397–413. https://doi.org/10.1007/S00011-019-01227-X
 24. Katarzyna Szczeklik, Danuta Owczarek, Dorota Cibor, Marta Cześnikiewicz-Guzik, Paweł Krzyściak, Agnieszka Krawczyk, Tomasz Mach, Elżbieta Karczewska, W. K. (2019). Relative homogeneity of oral bacterial flora in Crohn’s disease compared to ulcerative colitis and its connections with antioxidant defense – preliminary report. Folia Medica Cracoviensia, 59(1), 15–35.
 25. , D. K. . O. D. . Ś. Ł. . B.-W. (2019). Ocena tworzenia biofilmu przez szczepy kliniczne Staphylococcus aureus wyizolowane od pacjentów z tracheostomią. Forum Zakażeń, 10(4), 253–255.
 26. Joanna Sułowicz, Sława Szostek, Anna Wojas-Pelc, W. S. (2019). Znaczenie infekcji HPV w rozwoju raków skóry. Przegląd Lekarski, 76(11–12), 541–548.
 27. Agnieszka Mirek, Karolina Ruta, Mateusz Suchmiel, Mateusz Gajda, Wiesława Klimek-Piotrowska, K. T.-Ć. (2019). Assessment to access to social and medical help for homeless people in Cracow in the context to health problems. Przegląd Epidemiologiczny.
 28. Agnieszka Sroka-Oleksiak, ✎, Ulman, M., Małecka, B., & Bulanda, M. (2019). Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ w detekcji infekcyjnych powikłań przewlekłej stymulacji serca-badania pilotażowe. Fluorescent in situ hybridization in the detection of infectiouscomplications of permanent heartpacing-pilot study. Zakażenia XXI wieku. https://doi.org/10.31350/zakazenia/2019/2/Z2019016
 29. Sitarz, K., & Szostek, S. (2019). Food and drug administration — approved molecular methods for detecting human papillomavirus infection. Ginekologia Polska, 90(2), 104–108. https://doi.org/10.5603/GP.2019.0018
 30. Pachota, M., Kłysik-Trzciańska, K., Synowiec, A., Yukioka, S., Yusa, S. I., Zajac, M., Zawilinska, B., Dzieciatkowski, T., Szczubialka, K., Pyrc, K., & Nowakowska, M. (2019). Highly Effective and Safe Polymeric Inhibitors of Herpes Simplex Virus in Vitro and in Vivo. ACS Applied Materials & Interfaces, 11(30), 26745–26752. https://doi.org/10.1021/ACSAMI.9B10302
 31. Kruk, T., Gołda-Cępa, M., Szczepanowicz, K., Szyk-Warszyńska, L., Brzychczy-Włoch, M., Kotarba, A., & Warszyński, P. (2019). Nanocomposite multifunctional polyelectrolyte thin films with copper nanoparticles as the antimicrobial coatings. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 181, 112–118. https://doi.org/10.1016/J.COLSURFB.2019.05.014
 32. Kowalska-Duplaga, K., Gosiewski, T., Kapusta, P., Sroka-Oleksiak, A., Wędrychowicz, A., Pieczarkowski, S., Ludwig-Słomczyńska, A. H., Wołkow, P. P., & Fyderek, K. (2019). Differences in the intestinal microbiome of healthy children and patients with newly diagnosed Crohn’s disease. Scientific Reports 2019 9:1, 9(1), 1–11. https://doi.org/10.1038/s41598-019-55290-9
 33. Kochan P, Rajca L, Samet A, Heczko PB, & Brzychczy-Wloch M. (2019). Necrotizing Fasciitis – A Case Report of GBS Infection in a Previously Healthy Woman. Austin J Surg. https://austinpublishinggroup.com/surgery/fulltext/ajs-v6-id1204.php
 34. Kochan Piotr, Drzewiecki Artur, Bulanda Małgorzata, & Heczko Piotr. (2019). Przewodnik terapii przeciwdrobnoustrojowej Sanforda : 2019. https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146507
 35. Anna Różańska. (2019). Nadzór i rejestracja zakażeń miejsca operowanego: rekomendacje Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Zakażenia XXI Wieku. http://mavipuro.pl/nadzor-i-rejestracja-zakazen-miejsca-operowanego-rekomendacje-europejskiego-centrum-ds-zapobiegania-i-kontroli-chorob-ecdc/
 36. Kłos, M., & Wójkowska-Mach, J. (2019). Hospital-acquired enterobacteriaceae Bloodstream Infections in Children. Developmental Period Medicine, 23(2), 131. https://doi.org/10.34763/DEVPERIODMED.20192302.131136
 37. PAWEŁ MARCIN KRZYŚCIAK, M. S. (2019). GRZYBY JAKO CZYNNIKI ETIOLOGICZNE WYBRANYCH ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH. ZAKAŻENIA XXI WIEKU. https://doi.org/10.31350/zakazenia/2019/3/Z2019018
 38. Rosiński, J., Różańska, A., Jarynowski, A., Wójkowska-Mach, J., Szczypta, A., Garus-Pakowska, A., Wałaszek, M., & Puacz, E. (2019). Factors Shaping Attitudes of Medical Staff towards Acceptance of the Standard Precautions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6). https://doi.org/10.3390/IJERPH16061050