2017 rok

 1. Wałaszek, M., Kołpa, M., Wolak, Z., Różańska, A., & Wójkowska-Mach, J. (2017). Poor hand hygiene procedure compliance among Polish medical students and physicians—the result of an ineffective education basis or the impact of organizational culture? International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(9). https://doi.org/10.3390/IJERPH14091026
 2. Rózańska, A., Wójkowska-Mach, J., Adamski, P., Borszewska-Kornacka, M., Gulczyńska, E., Nowiczewski, M., Helwich, E., Kordek, A., Pawlik, D., & Bulanda, M. (2017). Antibiotic consumption in laboratory confirmed vs. non-confirmed bloodstream infections among very low birth weight neonates in Poland. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 16(1). https://doi.org/10.1186/S12941-017-0196-Y
 3. Pomorska-Wesołowska, M., Rózańska, A., Natkaniec, J., Gryglewska, B., Szczypta, A., Dzikowska, M., Chmielarczyk, A., & Wójkowska-Mach, J. (2017). Longevity and gender as the risk factors of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections in southern Poland. BMC Geriatrics, 17(1). https://doi.org/10.1186/S12877-017-0442-3
 4. Tomaszkiewicz, A. (2017). Rekomendacje Antibiotic Stewardship Program, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących mikrobiologii oraz ich realizacja w polskich szpitalach. Forum Zakażeń, 8(2), 85–88. https://doi.org/10.15374/FZ2017010
 5. Kopeć-Godlewska, K. M., & Wojkowska-Mach, J. (2017). Bezpieczeństwo porodu domowego – profilaktyka zakażeń. Forum Zakażeń, 8(1), 49–53. https://doi.org/10.15374/FZ2016081
 6. Ródowski, T. W., Flis, A., Zitkiewicz, M., Drwia, R., & Gosiewski, T. (2017). Fluorescent in situ hybridization and Gram-stained smears of whole blood as complementary screening tools in the diagnosis of sepsis. Polish Archives of Internal Medicine, 127 127(2 2), 122–124. https://doi.org/10.20452/PAMW.3949
 7. Strus, M., Heczko, P. B., Golińska, E., Tomusiak, A., Chmielarczyk, A., Dorycka, M., van der Linden, M., Samet, A., & Piórkowska, A. (2017). The virulence factors of group A streptococcus strains isolated from invasive and non-invasive infections in Polish and German centres, 2009–2011. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 36(9), 1643–1649. https://doi.org/10.1007/S10096-017-2978-8
 8. Szostek, S., Zawilinska, B., Klimek, M., & Kosz-Vnenchak, M. (2017). HPV16 E6 polymorphism and physical state of viral genome in relation to the risk of cervical cancer in women from the south of Poland. Acta Biochimica Polonica, 64(1), 143–149. https://doi.org/10.18388/ABP.2016_1364
 9. Pomorska-Wesołowska, M., Chmielarczyk, A., Chlebowicz, M., Ziółkowski, G., Szczypta, A., Natkaniec, J., Romaniszyn, D., Pobiega, M., Dzikowska, M., Krawczyk, L., Kozioł, J., & Wójkowska-Mach, J. (2017). Virulence and antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from bloodstream infections and pneumonia in Southern Poland. Journal of Global Antimicrobial Resistance, 11, 100–104. https://doi.org/10.1016/J.JGAR.2017.07.009
 10. Chmielarczyk, A., Pomorska-Wesołowska, M., Szczypta, A., Romaniszyn, D., Pobiega, M., & Wójkowska-Mach, J. (2017). Molecular analysis of meticillin-resistant Staphylococcus aureus strains isolated from different types of infections from patients hospitalized in 12 regional, non-teaching hospitals in southern Poland. Journal of Hospital Infection, 95(3), 259–267. https://doi.org/10.1016/J.JHIN.2016.10.024
 11. Biernat-Sudolska, M., Bilska-Wilkosz, A., Rojek-Zakrzewska, D., Zawilińska, B., & Kosz-Vnenchak, M. (2017). Evaluation of urease activity by the human Ureaplasma species. Folia Biologica (Poland), 65(3), 143–147. https://doi.org/10.3409/FB65_3.143
 12. Dorota, P., Chmielarczyk, A., Katarzyna, L., Piotr, M., Jan, L., Renata, R., & Mach Jadwiga, W. (2017). Klebsiella pneumoniae in Breast Milk-A Cause of Sepsis in Neonate. Archives of Medicine, 09(01). https://doi.org/10.21767/1989-5216.1000189
 13. Cibor, U., Krok-Borkowicz, M., Brzychczy-Włoch, M., Rumian, Ł., Pietryga, K., Kulig, D., Chrzanowski, W., & Pamuła, E. (2017). Gentamicin-Loaded Polysaccharide Membranes for Prevention and Treatment of Post-operative Wound Infections in the Skeletal System. Pharmaceutical Research, 34(10), 2075–2083. https://doi.org/10.1007/S11095-017-2212-5
 14. Zieliński, B., Plichta, A., Misztal, K., Spurek, P., Brzychczy-Włoch, M., & Ochońska, D. (2017). Deep learning approach to bacterial colony classification. PLoS ONE, 12(9). https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0184554
 15. Różzańska, A., Chmielarczyk, A., Romaniszyn, D., Sroka-Oleksiak, A., Bulanda, M., Walkowicz, M., Osuch, P., & Knych, T. (2017). Antimicrobial properties of selected copper alloys on Staphylococcus aureus and Escherichia coli in different simulations of environmental conditions: With vs. without organic contamination. International Journal of Environmental Research and Public Health, 14(7). https://doi.org/10.3390/IJERPH14070813
 16. Kłos, M., & Wójkowska-Mach, J. (2017). Pathogenicity of Virulent Species of Group C Streptococci in Human. Canadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology, 2017. https://doi.org/10.1155/2017/9509604
 17. Gosiewski, T., Ludwig-Galezowska, A. H., Huminska, K., Sroka-Oleksiak, A., Radkowski, P., Salamon, D., Wojciechowicz, J., Kus-Slowinska, M., Bulanda, M., & Wolkow, P. P. (2017). Comprehensive detection and identification of bacterial DNA in the blood of patients with sepsis and healthy volunteers using next-generation sequencing method – the observation of DNAemia. European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 36(2), 329–336. https://doi.org/10.1007/S10096-016-2805-7
 18. Różańska, A., Romaniszyn, D., Chmielarczyk, A., & Bulanda, M. (2017). Bacteria contamination of touch surfaces in polish hospital wards. Medycyna Pracy, 68(4), 459–467. https://doi.org/10.13075/MP.5893.00575
 19. Rumian, Ł., Tiainen, H., Cibor, U., Krok-Borkowicz, M., Brzychczy-Włoch, M., Haugen, H. J., & Pamuła, E. (2017). Ceramic scaffolds with immobilized vancomycin-loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for bone defects treatment. Materials Letters, 190, 67–70. https://doi.org/10.1016/J.MATLET.2016.12.113
 20. Krzyściak, P., Chmielarczyk, A., Pobiega, M., Romaniszyn, D., & Wójkowska-Mach, J. (2017). Acinetobacter baumannii isolated from hospital-acquired infection: biofilm production and drug susceptibility. APMIS, 125(11), 1017–1026. https://doi.org/10.1111/APM.12739
 21. Różańska, A., Chmielarczyk, A., Romaniszyn, D., Bulanda, M., Walkowicz, M., Osuch, P., & Knych, T. (2017). Antibiotic resistance, ability to form biofilm and susceptibility to copper alloys of selected staphylococcal strains isolated from touch surfaces in Polish hospital wards. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 6, 80. https://doi.org/10.1186/S13756-017-0240-X
 22. Pilarczyk Zurek, M., Zwolinska Wcisło, M., Mach, T., Okon, K., Adamski, P., Heczko, P. B., Cichonska, A. M., Stefanski, G., & Strus, M. (2017). Influence of Lactobacillus and Bifidobacterium Combination on the Gut Microbiota, Clinical Course, and Local Gut Inflammation in Patients with Ulcerative Colitis: A Preliminary, Single-center, Open-label Study. Journal of Probiotics & Health, 05(01). https://doi.org/10.4172/2329-8901.1000163
 23. Śpiewak, K., Majka, G., Pilarczyk- Żurek, M., Nowak, P. M., Woźniakiewicz, M., Pietrzyk, P., Korzeniak, T., Stochel-Gaudyn, A., Fyderek, K., Strus, M., & Brindell, M. (2017). Mn3+-saturated bovine lactoferrin as a new complex with potential prebiotic activities for dysbiosis treatment and prevention – On the synthesis, chemical characterization and origin of biological activity. Journal of Functional Foods, 38, 264–272. https://doi.org/10.1016/J.JFF.2017.09.042
 24. Talaga-Ćwiertnia, Łukasz Hońdo, M. B. (2017). Dostępność leków do terapii zakażeń o etiologii wankomycynoopornych enterokoków w Polsce. Zakażenia.
 25. Marta Wróblewska, M. B. (2017). Epidemiologia zakażeń i chorób wirusowych. In Choroby wirusowe w praktyce klinicznej.
 26. Monika Pomorska-Wesołowska, Katarzyna Małyszek, Dorota Romaniszyn, Monika Pobiega, Anna Szczypta, Mirosława Dzikowska, Agnieszka Chmielarczyk, Anna Różańska, Joanna Maciąg, J. W.-M. (2017). Molekularna charakterystyka szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zakażeń miejsca operowanego u pacjentów południowej Polski. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 1(69), 15–25.
 27. Małgorzata Bulanda, Agnieszka Chmielarczyk, Dorota Romaniszyn, A. R. (2017). Antimicrobial properties of copper – possibilities of its application in the healthcare setting. Ogólnopolski Przegląd Medyczny, 9, 50–55.
 28. Tomaszkiewicz, J. W.-M. (2017). Rekomendacje Antibiotic Stewardship Program, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących mikrobiologii oraz ich realizacja w polskich szpitalach. Forum Zakażeń, 85–88.
 29. Pomorska-Wesołowska, M., Chmielarczyk, A., Chlebowicz, M., Ziółkowski, G., Szczypta, A., Natkaniec, J., Romaniszyn, D., Pobiega, M., Dzikowska, M., Krawczyk, L., Kozioł, J., & Wójkowska-Mach, J. (2017). Virulence and antimicrobial resistance of Staphylococcus aureus isolated from bloodstream infections and pneumonia in Southern Poland. Journal of Global Antimicrobial Resistance, 11, 100–104. https://doi.org/10.1016/J.JGAR.2017.07.009
 30. Gniadek, A., Krzyściak, P., Twaruzek, M., & Macura, A. B. (2017). Occurrence of fungi and cytotoxicity of the species: Aspergillus ochraceus, Aspergillus niger and Aspergillus flavus isolated from the air of hospital wards. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health, 30(2), 231–239. https://doi.org/10.13075/IJOMEH.1896.00841
 31. Dubiel, G., Rogoziński, P., Zaloudik, E., Bruliński, K., Rózańska, A., & Wójkowska-Mach, J. (2017). Identifying the Infection Control Areas Requiring Modifications in Thoracic Surgery Units: Results of a Two-Year Surveillance of Surgical Site Infections in Hospitals in Southern Poland. Surgical Infections, 18(7), 820–826. https://doi.org/10.1089/SUR.2017.010
 32. Talaga-Ćwiertnia, K., Krzyściak, P., & Bulanda, M. (2017). Do bacteria isolated from ICU patients ‘ESKAPE’ antibiotic treatment? In vitro susceptibility of the Enterobacteriaceae family to tigecycline. Anaesthesiology Intensive Therapy, 49(3), 210–214. https://doi.org/10.5603/AIT.A2017.0034
 33. Kopeć-Godlewska, K. M., & Wojkowska-Mach, J. (2017). Bezpieczeństwo porodu domowego – profilaktyka zakażeń. Forum Zakażeń, 8(1), 49–53. https://doi.org/10.15374/FZ2016081
 34. Różańska, A., Wójkowska-Mach, J., Adamski, P., Borszewska-Kornacka, M., Gulczyńska, E., Nowiczewski, M., Helwich, E., Kordek, A., Pawlik, D., & Bulanda, M. (2017). Antibiotic consumption in laboratory confirmed vs. non-confirmed bloodstream infections among very low birth weight neonates in Poland. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 16, 20. https://doi.org/10.1186/s12941-017-0196-y
 35. Zieliński, B., Plichta, A., Misztal, K., Spurek, P., Brzychczy-Włoch, M., & Ochońska, D. (2017). Deep learning approach to bacterial colony classification. PLOS ONE, 12(9), e0184554. https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0184554
 36. Rumian, Ł., Tiainen, H., Cibor, U., Krok-Borkowicz, M., Brzychczy-Włoch, M., Haugen, H. J., & Pamuła, E. (2017). Ceramic scaffolds with immobilized vancomycin-loaded poly(lactide-co-glycolide) microparticles for bone defects treatment. Materials Letters, C(190), 67–70. https://doi.org/10.1016/J.MATLET.2016.12.113
 37. Klimek Małgorzata, Kojs Zbigniew, & Szostek Sława. (2017). Onkologia po Dyplomie – Możliwości wykorzystania metforminy w leczeniu nowotworów… Onkologia Po Dyplomie Medical Tribune. https://podyplomie.pl/onkologia/30796,mozliwosci-wykorzystania-metforminy-w-leczeniu-nowotworow-narzadu-rodnego
 38. Dorota, P., Chmielarczyk, A., Katarzyna, L., Piotr, M., Jan, L., Renata, R., & Jadwiga, W.-M. (2017). Klebsiella pneumoniae in Breast Milk-A Cause of Sepsis in Neonate. Archives of Medicine, 9(1), 0–0. https://doi.org/10.21767/1989-5216.1000189
 39. Pilarczyk-Å»urek, M., ZwoliÅ„ska-WcisÅ‚o, M., Mach, T., OkoÅ„, K., Adamski, P., Heczko, P. B., Aleks, MikoÅ‚ajczyk-CichoÅ„ska, ra, StefaÅ„ski, G., & Strus, M. (2017). Influence of Lactobacillus and Bifidobacterium Combination on the Gut Microbiota, Clinical Course, and Local Gut Inflammation in Patients with Ulcerative Colitis: A Preliminary, Single-center, Open-label Study. Journal of Probiotics & Health, 5(1), 1–6. https://doi.org/10.4172/2329-8901.1000163