Publikacje 2016 rok

 1. Baranowska A., Skowron B., Ciesielczyk K., Domagała J., Thor P. J. Experimental gender related obesity effect of diet. Folia Med. Crac. 2016, 56, 1, 49-60.
 2. Biesaga B., Janecka A., Mucha-Małecka A., Adamczyk A., Szostek S., Słonina D., Salaszka K., Przewoźnik M. HPV16 detection by qPCR method in relation to quantity and quality of DNA extracted from archival formalin fixed and paraffin embedded head and neck cancer tissues by three commercially available kits. J. Virol. Methods. 2016, 236, 157-163.
 3. Bulanda M. Wielooporność drobnoustrojów a skuteczność leczenia zakażeń. O opornych bakteriach dla nie całkiem opornych chirurgów. MP, Med. Prakt., Chir. 2016, 3, 47-51.
 4. Bulanda M., Gosiewski T., Brzychczy-Włoch M. Small intestinal bacterial overgrowth in adult patients with type 1 diabetes. Pol. Arch. Med. Wew. 2016, 126, 9, 662-671.
 5. Chmielarczyk A., Pilarczyk-Żurek M., Kamińska W., Pobiega M., Romaniszyn D., Ziółkowski G., Wójkowska-Mach J., Bulanda M. Molecular epidemiology and drug resistance of Acinetobacter baumannii isolated from hospitals in Southern Poland: ICU as a risk factor for XDR strains. Microb. drug resist. (Larchmont N.Y.). 2016, 22, 4, 328-335.
 6. Dembiński A., Warzecha Z., Ceranowicz P., Dembiński M., Cieszkowski J., Gosiewski T., Bulanda M., Kuśnierz-Cabala B., Gałązka K., Konturek P. C. Synergic interaction of rifaximin and mutaflor (Escherichia coli Nissle 1917) in the treatment of acetic acid-induced colitis in rats. Gastroenterol. Res. Pract. (Online). 2016.
 7. Drzewiecki A. Is 5 kg enough to win a medical forensic case? Phony vs. real complaints. World. J. Med. Images Videos Cases. 2016, 2, 23-26.
 8. Golda-Cepa M., Chorylek A., Chytrosz P., Brzychczy-Wloch M., Jaworska J., Kasperczyk J., Hakkarainen M., Engvall K., Kotarba A. Multifunctional PLGA/parylene c coating for implant materials: an integral approach for biointerface optimization. ACS Appl. Mater. Interfaces. 2016, 8, 34, 22093-22105.
 9. Golda-Cepa M., Syrek K., Brzychczy-Wloch M., Sulka G. D., Kotarba A.. Primary role of electron work function for evaluation of nanostructured titania implant surface against bacterial infection. Mater. Sci. Eng., C, Biomim. Mater., Sens. Syst. 2016, 66, 100-105.
 10. Golińska E., van der Linden M., Więcek G., Mikołajczyk D., Machul A., Samet A., Piórkowska A., Dorycka M., Heczko P. B., Strus M. Virulence factors of Streptococcus pyogenes strains from women in peri-labor with invasive infections. Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. 2016, 35, 5, 747-754.
 11. Gosiewski T., Mróz T., Ochońska D., Pabian W., Bulanda M., Brzychczy-Wloch M. A study of the effects of therapeutic doses of ionizing radiation in vitro on Lactobacillus isolates originating from the vagina – a pilot study. BMC Microbiol. (Online). 2016, 16, 1, 99.
 12. Gosiewski T., Sroka-Oleksiak A., Salamon D., Pietrzyk A., Brzychczy-Włoch M., Ufir K., Bulanda M. Nowoczesna diagnostyka molekularna sepsy – doświadczenia własne. Zakażenia (Krak.). 2016, 16, 2, 85-93.
 13. Jagielski T., Sandoval-Denis M., Yu J., Yao L., Bakuła Z., Kalita J., Skóra M., Krzyściak P., de Hoog G. S., Guarro J., Gene J. Molecular taxonomy of scopulariopsis-like fungi with description of new clinical and environmental species. Fungal Biol. 2016, 120, 4, 586-602.
 14. Kochan A., Kochan P. Atypical debridement of necrotic tissue with natural maggot infestation in a neglected skin cancer female patient. World. J. Med. Images Videos Cases. 2016, 2, 1-4.
 15. Kochan P. Zastosowanie antybiotyków w różnych stanach w ginekologii i położnictwie według najnowszych standardów światowych. Forum Położnictwa i Ginekologii. 2016, 31, 40-48.
 16. Kochan P., Strus M., Heczko P. B. Najnowsze wytyczne postępowania w przypadku bakteryjnej waginozy w ciąży. Forum Położ. Ginekol. 2016, 29, 6-12.
 17. Makowiec‑Dyrda M., Tomasik T., Windak A., Kochan P., Drzewiecki A., Garlicki A., Lukas W., Horst‑Sikorska W., Buczkowski K., Chlabicz S. Profilaktyka i leczenie grypy. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce (2016). Wytyczne zalecane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych. Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Medycyna Praktyczna. 2016.
 18. Oleksiak-Sroka A., Ufir K., Salamon D., Bulanda M., Gosiewski T. Nested-PCR w czasie rzeczywistym, jako alternatywne molekularne narzędzie w detekcji Borrelia burgdorferi w porównaniu do klasycznej diagnostyki serologicznej krwi. Med. Dośw. Mikrobiol. 2016.
 19. Piotrowska A., Gosiewski T., Bulanda M., Brzychczy-Włoch M. Zastosowanie sekwencjonowania 16S rDNA do identyfikacji gatunkowej bakterii z rodzaju Lactobacillus. Med. Dośw. Mikrobiol. 2016.
 20. Pobiega M., Maciag J., Pomorska-Wesolowska M., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Ziolkowski G., Heczko P. B., Wojkowska-Mach J., Bulanda M. Urinary tract infections caused by Pseudomonas aeruginosa among children in Southern Poland: virulence factors and antibiotic resistance. J. Pediatr. Urol. 2016, 12, 1, 36.e1-36.e6.
 21. Pobiega M., Myjak I., Pomorska-Wesolowska M., Romaniszyn D., Ziółkowski G., Chmielarczyk A., Maciag J., Szczypta A., Wójkowska-Mach J. Virulence potential of Staphylococcus aureus strains isolated from diabetic foot ulcers among patients from Southern Poland. Curr. Vasc. Pharmacol. 2016, 14, 6, 547 – 551.
 22. Posadowska U., Brzychczy-Wloch M., Drożdż A., Krok-Borkowicz M., Włodarczyk-Biegun M., Dobrzyński P., Chrzanowski W., Pamuła E. Injectable hybrid delivery system composed of gellan gum, nanoparticles and gentamicin for the localized treatment of bone infections. Expert Opin. Drug Deliv. 2016, 13, 5, 613-620.
 23. Posadowska U., Brzychczy-Wloch M., Pamula E. Injectable gellan gum-based nanoparticles-loaded system for the local delivery of vancomycin in osteomyelitis treatment. J. Mater. Sci., Mater. Med. 2016, 27, 1, 9.
 24. Różańska A., Wójkowska-Mach J., Bulanda M. Is the hospital environment friendly for infection control in Poland? Experience after twenty years of modern infection control. J. Hosp. Infect. 2016, 94, 3, 228-229.
 25. Różańska A., Wójkowska-Mach J., Bulanda M., Heczko P B. Surgical patients’ safety in Polish hospital environment in the context of selected infection control practices. J. Patient Saf. Infect. Contol. 2016.
 26. Salamon D., Bulanda M. Wirus Zika jako nowe zagrożenie – charakterystyka zakażenia. Zakażenia (Krak.). 2016, 16, 3, 31-36.
 27. Strus M., Mikołajczyk D., Machul A., Heczko P. B., Chronowska A., Stochel G., Gallienne E., Nicolas C., Martin O. R., Kyzioł A. Effects of the selected iminosugar derivatives on Pseudomonas aeruginosa biofilm formation. Microb. drug resist. (Larchmont N.Y.). 2016.
 28. Szczypta A., Talaga K., Bulanda M. Enterokoki oporne na wankomycynę jako czynniki etiologiczne zakażeń związanych z opieką zdrowotną – chorobotwórczość i metody kontroli. Hygeia Public Health. 2016, 51, 2, 134-140.
 29. Szostek S., Zawilinska B., Klimek M., Kosz-Vnenchak M. HPV16 E6 polymorphism and physical state of viral genome in relation to the risk of cervical cancer in women from the south of Poland. Acta Biochim. Pol. 2016
 30. Talaga K., Krzyściak P., Bulanda M. Susceptibility to tigecycline of Acinetobacter baumannii strains isolated from intensive care unit patients. Anestezjol. Intens. Ter. 2016, 48, 3, 166-170.
 31. Wójkowska-Mach J., Merritt A. T., Borszewska-Kornacka M., Domańska J., Gulczyńska E., Moniczewski M., Helwich E., Kordek A., Pawlik D., Adamski P. Device-associated pneumonia of very low birth weight infants in Polish Neonatal Intensive Care Units. Adv. Med. Sci. 2016, 61, 1, 90-95.
 32. Zawilinska B., Szostek S., Kopec J., Piatkowska-Jakubas B., Kosz-Vnenchak M. Multiplex real-time PCR to identify a possible reinfection with different strains of human cytomegalovirus in allogeneic hematopoietic stem cell transplant recipients. Acta Biochim. Pol. 2016, 63, 1, 161-166.
Wielkość fontu
Kontrast