Publikacje 2013 rok

 1. Biernat-Sudolska M., Rojek-Zakrzewska D., Zawilińska B., Kosz-Vnenchak M. The need to verify of positive Mycoplasma hominis results obtained using the Mycoplasma ist2 tests. Diagn. Lab. 2013, 49, 1, 5-8.
 2. Bodaszewska-Lubas M., Brzychczy-Wloch M., Adamski P., Gosiewski T., Strus M., Heczko P. B. Adherence of group B streptococci to human rectal and vaginal epithelial cell lines in relation to capsular polysaccharides as well as alpha-like protein genes – pilot study. Pol. J. Microbiol. 2013, 62, 1, 85-90.
 3. Brzychczy-Włoch M. Profilaktyka zakażeń wywołanych przez paciorkowce grupy B. Diagn. Lab. 2013, 11, 2, 7-10.
 4. Brzychczy-Wloch M., Borszewska-Kornacka M., Gulczyńska E., Wojkowska-Mach J., Sulik M., Grzebyk M., Luchter M., Heczko P. B., Bulanda M. Prevalence of antibiotic resistance in multi-drug resistant coagulase-negative staphylococci isolated from invasive infection in very low birth weight neonates in two polish NICUs. Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob. 2013, 12, 41.
 5. Brzychczy-Wloch M., Gorska S., Brzozowska E., Gamian A., Heczko P. B., Bulanda M. Identification of high immunoreactive proteins from Streptococcus agalactiae isolates recognized by human serum antibodies. FEMS Microbiol. Lett. 2013, 349, 1, 61-70.
 6. Brzychczy-Włoch M., Ochońska D., Bulanda M. Carriage of group B streptococci in pregnant women from the region of Krakow and their antibiotic resistance in the years 2008-2012. Pol. J. Microbiol. 2013, 62, 4, 427-433
 7. Brzychczy-Wloch M., Wojkowska-Mach J., Gadzinowski J., Opala T., Szumała-Kakol A., Kornacka A., Heczko P. B., Bulanda M. Outbreak intervention for bloodstream infections caused by methicillin resistant coagulase-negative staphylococci in neonatal intensive care unit. Clin. Microbiol. 2013, 2, 4
 8. Brzychczy-Wloch M., Wojkowska-Mach J., Helwich E., Heczko P. B. Incidence of maternal GBS colonization and neonatal GBS disease among very low birth weight Polish neonates. Med. Sci. Monit. 2013, 19, 34-39.
 9. Chmielarczyk A., Pobiega M., Wójkowska-Mach J., Romaniszyn D., Adamski P., Heczko P. B., Bulanda M. Molecular epidemiology, plasmid analysis, virulence, and resistance of Escherichia coli isolated from neonatal intensive care units in Poland. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 2013, 76, 4, 542-545.
 10. Chmielarczyk A., Talaga K., Bulanda M. Badanie in vitro wrażliwości czynników etiologicznych powikłanych zakażeń miejsca operowanego po zabiegach w ortopedii na gentamycynę aplikowaną w gąbce. Zakażenia (Krak.). 2013, 13, 6, 71-76.
 11. Derwich K., Helwich E., Lauterbach R., Wójkowska-Mach J., Wysocki J., Szczapa J. Stanowisko grupy ekspertów w sprawie zakażeń grzybiczych u noworodków i niemowląt. Post. Neonatol. 2013, 19, 1, 17-20
 12. Drzewiecki A. Powierzchnie kryte miedzią jako element systemu kontroli zakażeń. Forum Zakażeń. 2013, 4, 5, 313-315.
 13. Drzewiecki A., Chowaniec C., Wajda-Drzewiecka K., Skowronek R. Nieporadność procesowa pozwanych jednostek ochrony zdrowia w sprawach o zakażenia szpitalne. Arch. Med. Sąd. Kryminol. 2013, 63, 4, 293-300.
 14. Gniadek A., Krzyściak P., Hawryszuk A., Macura A. B., Brzostek T., Składzień J. Mycobiota of the air in hospital rooms and the fungal colonisation of tracheostomy tubes used by patients diagnosed with larynx cancer – preliminary research. Ann. Parasitol. 2013, 59, 2, 67-71.
 15. Gołda M., Brzychczy-Włoch M., Faryna M., Engvall K., Kotarba A. Oxygen plasma functionalization of parylene C coating for implants surface: nanotopography and active sites for drug anchoring. Mater. Sci. Eng. C. Mater. Biol. Appl. 2013, 33, 7, 4221-4227.
 16. Golińska E., Tomusiak A., Gosiewski T., Więcek G., Machul A., Mikołajczyk D., Bulanda M., Heczko P. B., Strus M. Virulence factors of Enterococcus strains isolated from patients with inflammatory bowel disease. World J. Gastroenterol. 2013, 19, 23, 3562-3572.
 17. Górska-Frączek S., Sandstrom C., Kenne L., Paściak M., Brzozowska E., Strus M., Heczko P., Gamian A. The structure and immunoreactivity of exopolysaccharide isolated from Lactobacillus johnsonii strain 151. Carbohydr. Res. 2013, 378, 148-153.
 18. Gosiewski T., Brzychczy-Włoch M., Pietrzyk A., Sroka A., Bulanda M. Evaluation of the activity of thermostable DNA polymerases in the presence of heme, as a key inhibitor in the real time PCR method in diagnostics of sepsis. Acta Biochim. Pol. 2013, 60, 4, 603-606.
 19. Grzebyk M., Brzychczy-Włoch M., Piotrowska A., Krzyściak P., Heczko P. B., Bulanda M. Fenotypowa ocena hydrofobowosci powierzchni oraz zdolności do tworzenia biofilmu przez gronkowce koagulazo-ujemne izolowane z zakażeń od noworodków z bardzo małą masą urodzeniową. Med. Dośw. Mikrobiol. 2013, 65, 3, 149-159.
 20. Helwich E., Wójkowska-Mach J., Borszewska-Kornacka M., Gadzinowski J., Gulczyńska E., Kordek A., Pawlik D., Szczapa J., Domańska J., Klamka J., Heczko P. B. Epidemiologia zakażeń noworodków z bardzo małą masą urodzeniową. Badania polskiej sieci neonatologicznej. Med. Wieku Rozw. 2013, 17, 3, 224-231.
 21. Jagielski T., Kosim K., Skóra M., Macura A. B., Bielecki J. Identification of Scopulariopsis Species by Partial 28S rRNA Gene Sequence Analysis. Pol. J. Microbiol. 2013, 62, 3, 303-306.
 22. Jagielski T., Rup E., Macura A. B., Bielecki J. Charakterystyka grzybów z rodzaju Malassezia. I. Aspekty mikrobiologiczne i immunologiczne. Post. Mikrobiol. 2013, 52, 3, 295-305.
 23. Kochan P., Bulanda M. Wiedza studentów medycyny i innych kierunków Collegium Medicum UJ w zakresie probiotyków. Zakażenia (Krak.). 2013, 13, 4, 41-43.
 24. Kosz-Vnenchak M. Latencja wirusa Herpes Simplex 1. Zakażenia (Krak.). 2013, 13, 2, 26-31.
 25. Łoboda K., Gądek A., Bulanda M. Zakażenia miejsca operowanego po zabiegach nastawienia i wewnętrznego zespolenia zamkniętych złamań kości. Zakażenia (Krak.) 2013, 13, 2, 66-71.
 26. Macura A. Grzybice skóry i paznokci. MP, Med. Prakt., Pediatr. 2013, wyd. spec. 2, 82-89.
 27. Mączyńska B., Neumann K., Junka A, Smutnicka D., Secewicz A., Bartoszewicz M., Wójkowska-Mach J., Sękowska A., Gospodarek E., Burdynowski K. Analiza cech warunkujących selekcję i przeżywalność w środowisku szpitalnym u szczepów Klebsiella izolowanych z ognisk epidemicznych. Forum Zakażeń. 2013, 4, 2, 77-97.
 28. Majka G., Śpiewak K., Kurpiewska K., Heczko P., Stochel G., Strus M., Brindell M. A high-throughput method for the quantification of iron saturation in lactoferrin preparations. Anal. Bioanal. Chem. 2013, 405, 15, 5191-5200.
 29. Marcinkiewicz J., Strus M., Pasich E. Antibiotic resistance: a “dark side” of biofilm-associated chronic infections. Pol. Arch. Med. Wew. 2013, 123, 6, 309-313.
 30. Marcinkiewicz J., Strus M., Walczewska M., Machul A., Mikołajczyk D. Influence of taurine haloamines (TauCl and TauBr) on the development of Pseudomonas aeruginosa biofilm – a preliminary study. Adv. Exp. Med. Biol. 2013, 775, 269-283.
 31. Paradowska E., Jabłońska A., Studzińska M., Suski P., Kasztelewicz B., Zawilińska B., Wiśniewska-Ligier M., Dzierżanowska-Fangrat K., Woźniakowska-Gęsicka T., Czech-Kowalska J., Lipka B., Kornacka M., Pawlik D., Tomasik T., Kosz-Vnenchak M., Leśnikowski Z. J. Distribution of cytomegalovirus gN variants and associated clinical sequelae in infants. J. Clin. Virol. 2013, 58, 1, 271-275.
 32. Pilarczyk-Żurek M., Chmielarczyk A., Gosiewski T., Tomusiak A., Adamski P., Zwolinska-Wcislo M., Mach T., Heczko P. B., Strus M. Possible role of Escherichia coli in propagation and perpetuation of chronic inflammation in ulcerative colitis. BMC Gastroenterol. (Online). 2013, 13, 61.
 33. Pobiega M., Heczko P. B. Zakażenia dróg moczowych o etiologii Pseudomonas spp. Zakażenia (Krak.). 2013, 13, 2, 84-87.
 34. Pobiega M., Wójkowska-Mach J., Chmielarczyk A., Romaniszyn D., Adamski P., Heczko P., Gryglewska B., Grodzicki T. Molecular characterization and drug resistance of Escherichia coli strains isolated from urine from long-term care facility residents in Cracow, Poland. Med. Sci. Monit. 2013, 19, 317-326.
 35. Pobiega M., Wójkowska-Mach J., Heczko P. B. Typing of Staphylococcus aureus in order to determine the spread of drug resistant strains inside and outside hospital environment. Typowanie Staphylococcus aureus w celu określenia dróg szerzenia się lekoopornych szczepów w środowisku szpitalnym i pozaszpitalnym. Przegl. Epidemiol. 2013, 67, 3, 435-438 oraz 539-543.
 36. Różańska A., Bulanda M. Koszty zakażeń szpitalnych w świetle wybranych wyników badań z tego zakresu. Zakażenia (Krak.). 2013, 13, 6, 24-28.
 37. Różańska A., Bulanda M. Zakażenia przenoszone drogą krwi – bezpieczeństwo personelu. Zakażenia (Krak.). 2013, 13, 5, 47-51.
 38. Rup E., Jagielski T., Macura A. B., Bielecki J. Charakterystyka grzybów z rodzaju Malassezia. II. Aspekty kliniczne. Post. Mikrobiol. 2013, 52, 3, 307-314.
 39. Salamon D., Bulanda M. Ostra toksoplazmoza po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny – opis przypadku. Zakażenia (Krak.). 2013, 13, 5, 76-79.
 40. Tomusiak A., Heczko P. B., Janeczko J., Adamski P., Pilarczyk-Żurek M., Strus M. Bacterial infections of the lower genital tract in fertile and infertile women from the southeastern Poland. Ginekol. Pol. 2013, 84, 5, 352-358.
 41. Wójkowska-Mach J., Chmielarczyk A., Borszewska-Kornacka M., Domańska J., Gadzinowski J., Gulczyńska E., Nowiczewski M., Helwich E., Kordek A., Pawlik D., Jursa-Kulesza J., Giedrys-Kalemba S., Szczapa J., Heczko P. B. Enterobacteriaceae infections of very low birth weight infants in Polish neonatal intensive care units: resistance and cross-transmission. Pediatr. Infect. Dis. J. 2013, 32, 6, 594-598.
 42. Wójkowska-Mach J., Gryglewska B., Czekaj J., Adamski P., Grodzicki T., Heczko P. B. Infection control: point prevalence study versus incidence study in Polish long-term care facilities in 2009-2010 in the Małopolska region. Infection. 213, 41, 1, 1-8.
 43. Wójkowska-Mach J., Gryglewska B., Romaniszyn D., Natkaniec J., Pobiega M., Adamski P., Grodzicki T., Kubicz D., Heczko P. B. Age and other risk factors of pneumonia among residents of Polish long-term care facilities. Int. J. Infect. Dis. 2013, 17, 1, e37-e43.
 44. Wójkowska-Mach J., Heczko P. B. Pensjonariusze domów opieki długoterminowej rezerwuarem drobnoustrojów. Zakażenia (Krak.). 2013, 13, 1, 41-45.
 45. Wójkowska-Mach J., Helwich E., Borszewska-Kornacka M., Gadzinowski J., Gulczyńska E., Kordek A., Pawlik D., Szczapa J., Domańska J., Klamka J., Heczko P. B. Infections reported in newborns with very low birth weight who required surgical treatment. Data from the Polish Neonatology Surveillance Network. Med. Wieku Rozw. 2013, 17, 2, 143-150.
 46. Zander E., Chmielarczyk A., Heczko P., Seifert H., Higgins P. G. Conversion of OXA-66 into OXA-82 in clinical Acinetobacter baumannii isolates and association with altered carbapenem susceptibility. J. Antimicrob. Chemother. 2013, 68, 2, 308-311.
Wielkość fontu
Kontrast