Publikacje 2012 rok

 1. Biesaga B., Szostek S., Klimek M., Jakubowicz J., Wysocka J. Comparison of the sensitivity and specificity of real- time PCR and in situ hybridization in HPV16 and 18 detection in archival cervical cancer specimens. Folia Histochem. Cytobiol. 2012, 50, 2, 239-247.
 2. Biesiada G., Czepiel J., Salamon D., Mach T., Garlicki A. Zachorowanie na biegunkę infekcyjną w starszym wieku. Gerontol. Pol. 2012, 20, 1, 8-11.
 3. Bodaszewska-Lubas M., Brzychczy-Wloch M., Gosiewski T., Heczko P. B. Antibacterial activity of selected standard strains of lactic acid bacteria producing bacteriocins – pilot study. Postępy Hig. Med. Dośw. (Online). 2012, 66, 787-794.
 4. Brzychczy-Włoch M., Gosiewski T., Bodaszewska-Lubas M., Adamski P., Heczko P. B. Molecular characterization of capsular polysaccharides and surface protein genes in relation to genetic similarity of group B streptococci isolated from Polish pregnant women. Epidemiol. Infect. 2012, 140, 2, 329-336.
 5. Brzychczy-Włoch M., Gosiewski T., Pawlik D., Szumała-Kąkol A., Samed A., Heczko P. B. Występowanie hiperwirulentnego klonu ST-17 Streptococcus agalactiae u kobiet ciężarnych oraz noworodków. Prz. Epidemiol. 2012, 66, 3, 395-401.
 6. Bulanda M., Drzewiecki A. Bezpieczeństwo i skuteczność teikoplaniny w porównaniu z wankomycyną. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 2, 23-24.
 7. Chmielarczyk A., Higgins P. G., Wojkowska-Mach J., Synowiec E., Zander E., Romaniszyn D., Gosiewski T., Seifert H., Heczko P., Bulanda M. Control of an outbreak of Acinetobacter baumannii infections using vaporized hydrogen peroxide. J. Hosp. Infect. 2012, 81, 4, 239-245.
 8. Drzewiecki A. Cztery wielopłaszczyznowe kampanie promujące higienę rąk w belgijskich szpitalach od 2005 do 2011 roku: ocena stosowania się do zaleceń. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 4, 20-21.
 9. Drzewiecki A. Klindamycyna w leczeniu zakażeń. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 5, 21-22.
 10. Drzewiecki A. Leczenie powikłanych zakażeń wewnątrzbrzusznych u dorosłych i dzieci na podstawie wytycznych Surgical Infection Society oraz Infectious Diseases Society of America. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 1, 27-32.
 11. Drzewiecki A. Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa. Opieka Okołooperacyjna. 2012, 2, 2, 26-28.
 12. Drzewiecki A. Okołooperacyjna profilaktyka antybiotykowa. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 4, 24-27.
 13. Drzewiecki A., Bulanda M. Zespół kontroli zakażeń. OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2012, 3, 65-68.
 14. Drzewiecki A., Bulanda M., Talaga K., Sodo A., Adamski P. Porównanie aktywności in vitro doripenemu, imipenemu i meropenemu przeciwko klinicznym izolatom Enterobacteriaceae, PseudomonasAcinetobacter z Polski południowej. Pol. Prz. Chir. 2012, 84, 9, 792-800.
 15. Falkiewicz-Dulik M., Skóra M., Krzyściak P., Przyjemska L. Aspekty mikologiczne użytkowania obuwia dla służb mundurowych. Mikol. Lek. 2012, 19, 2, 74-79.
 16. Gniadek A., Skóra M., Garlicki A., Gądek A., Macura A. B. Prevalence of dermatophytes in interdigital spaces in HIV patients. Post. Dermatol. Alergol. 2012, 29, 1, 30-34.
 17. Gosiewski T., Brzychczy-Wloch M., Heczko P. B. The application of multiplex PCR to detect seven different DNA targets in group B streptococci. Folia Microbiol. (Prague). 2012, 57, 3, 163-167.
 18. Gosiewski T., Chmielarczyk A., Strus M., Brzychczy-Włoch M., Heczko P. B. The application of genetics methods to differentiation of three Lactobacillus species of human origin. Ann. Microbiol. 2012, 62, 4, 1437-1445.
 19. Gosiewski T., Strus M., Fyderek K., Kowalska-Duplaga K., Wędrychowicz A., Jedynak-Wasowicz U., Sladek M., Pieczarkowski S., Adamski P., Heczko P. Horizontal distribution of the fecal microbiota in adolescents with inflammatory bowel disease. J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. 2012, 54, 1, 20-27.
 20. Klimek M., Wilk W., Szostek S., Łuczyńska E., Bieda T., Kojs Z., Ryś J. Irradiation-induced bone sarcoma in a patient treated for cervix cancer 28 years earlier. Współcz. Onkol. 2012, 16, 1, 56-59.
 21. Macura A. B., Krzyściak P., Skóra M., Gniadek A. Case report: onychomycosis due to Trichophyton schoenleinii. Mycoses. 2012, 55, 2, e18-e19.
 22. Macura A. B., Skóra M. Grzyby izolowane z pochwy i ich wrażliwość na leki przeciwgrzybicze. Ginekol. Pol. 2012, 83, 6, 433-438.
 23. Nowak P., Pietrzyk A., Gosiewski T., Czepiel J., Kłosowicz M., Heczko P. B. Wartość metody real-time PCR w detekcji Toxoplasma gondii w próbkach krwi pacjentów z toksoplazmozą oczną. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 5, 92-94.
 24. Pobiega M., Wójkowska-Mach J., Heczko P B. Wyniki badań punktowych w europejskich domach opieki długoterminowej w 2010 roku. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 1, 120-123.
 25. Pytko-Polończyk J., Macura A. B. Dental care for cancer patients undergoing radiotherapy of the head and neck region. J. Pre-Clin. Clin. Res. 2012, 6, 2, 111-117.
 26. Różańska A. Problem zakażeń szpitalnych – raport z badania opinii pacjentów. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 3, 80-86.
 27. Różańska A., Wójkowska-Mach J., Borszewska-Kornacka M., Cmiel A., Gadzinowski J., Gulczyńska E., Helwich E., Kordek A., Pawlik D., Szczapa J., Heczko P. B. Zużycie antybiotyków i koszty ich zakupu w oddziałach polskiej sieci neonatologicznej. Prz. Epidemiol. 2012, 66, 3, 513-519.
 28. Salamon D. Świerzb – lekceważona choroba pasożytnicza. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 3, 97-100.
 29. Salamon D., Garlicki A. M. Medyczne skutki podróży do tropików. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 1, 135-138.
 30. Skowron B., Juszczak K., Baranowska A., Machowska A., Strus M., Więcek G., Heczko P. B., Thor P. Laboratory diagnostics of renal function in an experimental model of ascending pyelonephritis with high-virulent escherichia coli. Folia Med. Crac. 2012, 52, 1-2, 25-37.
 31. Strus M., Chmielarczyk A., Kochan P., Adamski P., Chełmicki Z., Chełmicki A., Pałucha A., Heczko P. B. Studies on the effects of probiotic Lactobacillus mixture given orally on vaginal and rectal colonization and on parameters of vaginal health in women with intermediate vaginal flora. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 2012, 163, 2, 210-215.
 32. Szczypta A., Bulanda M. Nadzór nad zakażeniami miejsca operowanego. Forum Zakażeń. 2012, 3, 4, 187-194.
 33. Talaga K., Chmielarczyk A., Dzikowska M., Bulanda M. Analiza profili genetycznych szczepów klinicznych Enterococcus faecalis o różnym fenotypie wrażliwości na aminoglikozydy. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 1, 108-113.
 34. Tomasik T., Zawilińska B., Pawlik D., Ferek J., Wójtowicz A., Rybak-Krzyszkowska M., Lauterbach R., Pietrzyk J. Wrodzona cytomegalia w ciąży bliźniaczej – opis przypadku. Med. Wieku Rozw. 2012, 16, 3, 252-260.
 35. Wójkowska-Mach J., Baran M., Drwiła R., Ziętkiewicz M., Foryciarz E., Synowiec E., Romaniszyn D., Heczko P. B. Czynniki etiologiczne zakażeń krwi u chorych w oddziałach intensywnej terapii torako- i kardiochirurgicznej. Anestezjol. Intens. Ter. 2012, 44, 1, 19-23.
 36. Wójkowska-Mach J., Borszewska-Kornacka M., Domańska J., Gadzinowski J., Gulczyńska E., Helwich E., Kordek A., Pawlik D., Szczapa J., Heczko P. B. Early-onset infections of very-low-birth-weight infants in Polish neonatal intensive care units. Pediatr. Infect. Dis. J. 2012, 31, 7, 691-695.
 37. Wójkowska-Mach J., Heczko P. B. Definicje i kryteria rozpoznania zakażenia szpitalnego stosowane w różnych populacjach pacjentów. Definitions of health-care associated infections used in different population of patients. Forum Zakażeń. 2012, 3, 1, 43-47.
 38. Wójkowska-Mach J., Pobiega M., Heczko P. B. Zakażenia w zakładach opieki długoterminowej. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 1, 114-119.
 39. Zawilińska B. Wirus cytomegalii – skryty zabójca ludzi ciężko chorych. Zakażenia (Krak.). 2012, 12, 1, 55-60.
Wielkość fontu
Kontrast