Publikacje 2011 rok

 1. Biernat-Sudolska M., Rojek-Zakrzewska D., Rzepecka-Węglarz B., Kosz-Vnenchak M. Ocena wertykalnej transmisji dwóch gatunków ureaplazm u donoszonych noworodków bez zaburzeń oddechowych – badania wstępne. Ginekol. Pol. 2011, 82, 5, 359-362.
 2. Biernat-Sudolska M., Szostek S., Rojek-Zakrzewska D., Klimek M., Kosz-Vnenchak M. Concomitant infections with human papillomavirus and various mycoplasma and ureaplasma species in women with abnormal cervical cytology. Adv. Med. Sci. 2011, 56, 2, 299-303.
 3. Brzychczy-Włoch M., Gosiewski T., Bodaszewska M., Talaga K., Natkaniec J., Adamski P., Heczko P. B. Występowanie genów kodujących białka z rodziny Alp u Streptococcus agalactiae. Med. Dośw. Mikrobiol. 2011, 63, 1, 5-14.
 4. Bulanda M. Leczenie ciężkich zakażeń wewnątrzbrzusznych. Zakażenia (Krak.). 2011, 11, 6, 35-39.
 5. Ciszek-Lenda M., Strus M., Górska-Frączek S., Targosz-Korecka M., Śróttek M., Heczko P. B., Gamian A., Szymoński M., Marcinkiewicz J. Strain specific immunostimulatory potential of lactobacilli-derived exopolysaccharides. Cent.-Eur. J. Immunol. 2011, 36, 3, 121-129.
 6. Ciuruś M., Tyski S., Bulanda M. Zakażenia szpitalne w Polsce – stan wiedzy na kwiecień 2011 r. Raport programu “Stop Zakażeniom Szpitalnym. Program Promocji Higieny Szpitalnej”. OPM, Ogólnopol. Prz. Med. 2011, 11, 69-73.
 7. Drzewiecki A. Omówienie uaktualnionych zaleceń acc/aha dotyczących profilaktyki infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Zakażenia (Krak.). 2011, 11, 2, 41-42.
 8. Drzewiecki A. Omówienie zweryfikowanych zaleceń dotyczących postępowania w paciorkowcowym zapaleniu gardła. Zakażenia (Krak.). 2011, 11, 1, 19-20.
 9. Drzewiecki A. Zakażenia skóry i tkanek miękkich u osób z prawidłową odpornością. Komentarz do artykułu. Lekarz Rodz. 2011, 16, 4, 423-424.
 10. Gniadek A., Macura A. B. Air-conditioning vs. presence of pathogenic fungi in hospital operating theatre environment. Wiad. Parazytol. 2011, 57, 2, 103-106.
 11. Gniadek A., Macura A. B., Górkiewicz M. Cytotoxicity of Aspergillus fungi isolated from hospital environment. Pol. J. Microbiol. 2011, 60, 1, 59-63.
 12. Górska-Frączek S., Sandstrom C., Kenne L., Rybka J., Strus M., Heczko P., Gamian A. Structural studies of the exopolysaccharide consisting of a nonasaccharide repeating unit isolated from Lactobacillus rhamnosus KL37B. Carbohydr. Res. 2011, 3456, 18, 2926-2932.
 13. Gosiewski T., Pietrzyk A., Brzychczy-Włoch M., Heczko P.B. Zastosowanie metod PCR i FISH w szybkiej diagnostyce bakteryjnych zakażeń krwi. Ann. Acad. Med. Siles. 2011, 65, 5-6, 14-22.
 14. Klimek M., Szostek S., Bieda T., Urbański K. Rak błony śluzowej macicy u kobiet poniżej 40 roku życia. Nowotwory. 2011, 61, 3, 267-271.
 15. Kochan P., Chmielarczyk A., Szymaniak L., Brykczynski M., Galant K., Zych A., Pakosz K., Giedrys-Kalemba S., Lenouvel E., Heczko P.B. Lactobacillus rhamnosus administration causes sepsis in a cardiosurgical patient – is the time right to revise probiotic safety guidelines? Clin. Microbiol. Infect. 2011, 17, 10, 1587-1592.
 16. Krzyściak P. Ocena aktywności enzymatycznej izolowanych od ludzi grzybów z rodzaju Rhodotorula wykonana testem API ZYM. Mikol. Lek. 2011, 18, 2, 65-70.
 17. Krzyściak P. Quantitative evaluation of biofilm formation in yeast nitrogen base (YNB) broth and in bovine serum (BS) of Candida albicans strains isolated from mucosal infections. Wiad. Parazytol. 2011, 57, 2, 107-110.
 18. Krzyściak P., Krośniak M., Gąstoł M., Ochońska D., Krzyściak W. Przeciwdrobnoustrojowe działanie derenia. Postępy Fitoter. 2011, 18, 4, 227-231.
 19. Laskowska A., Krajewska-Kułak E., Łukaszuk C., Macura A. B., Marczak J., Wójcik A. Standard edukacyjny w profilaktyce zakażeń szpitalnych. Probl. Pielęg. 2011, 19, 4, 473-480.
 20. Polak P., Wójkowska-Mach J. Zakażenia bakteryjne w okresie ciąży. Położna (Warsz. 2007). 2011, 1, 22-25.
 21. Różańska A. Czynniki zwiększające bezpieczeństwo podczas zabiegów szpitalnych w opinii personelu medycznego – wyniki badania kwestionariuszowego. Zakażenia (Krak.). 2011, 11, 5, 90-95.
 22. Rup E., Skóra M., Krzyściak P., Macura A. B. Distribution of Malassezia species in patients with atopic dermatitis – quality assessment. Post. Dermatol. Alergol. 2011, 28, 3, 187-190.
 23. Rup E., Skóra M., Macura A B. Ocena aktywności enzymatycznej grzybów z rodzaju Malassezia izolowanych od pacjentów z łuszczycą zwyczajną, atopowym zapaleniem skóry i osób zdrowych. Mikol. Lek. 2011, 18, 1, 20-23.
 24. Salamon D. Zakażenia szpitalne – konsekwencje współczesnej medycyny. Zakażenia (Krak.). 2011, 11, 4, 6-7.
 25. Skóra M., Macura A. B. In vitro antifungal susceptibility testing of Scopulariopsis brevicaulis strains using agar diffusion method. Wiad. Parazytol. 2011, 57, 2, 111-116.
 26. Szostek S., Zawilińska B., Klimek M., Wójcik K., Koprynia M., Kosz-Vnenchak M. Różnicowanie postaci zintegrowanej i episomalnej DNA HPV-16 metodą real-time PCR w wydzielinie szyjki macicy kobiet z rozpoznaną śródnabłonkową neoplazją i rakiem szyjki macicy. Ginekol. Pol. 2011, 82, 6, 441-445.
 27. Tomusiak A., Strus M., Heczko P. B. Lekowrażliwość szczepów Gardnerella vaginalis wyizolowanych z przypadków bakteryjnej waginozy. Ginekol. Pol. 2011, 82, 11, 900-904.
 28. Wójkowska-Mach J., Różańska A., Misiewska-Kaczur A., Kubler A., Bulanda M., Heczko P. B. Polskie Zalecenia grupy ekspertów na temat profilaktyki szpitalnych zapaleń płuc u pacjentów wentylowanych. Zakażenia (Krak.). 2011, 11, 1, 94-101.
 29. Wójkowska-Mach J., Szwarczyk W., Jaje E., Bernacki K., Romaniszyn D., Heczko P. B. Zakażenia na oddziale rehabilitacji na przykładzie oddziału szpitala wysokospecjalistycznego. Fizjoter. Pol. 2011, 11, 2, 135-141.
 30. Zawilinska B., Kopec J., Szostek S., Piatkowska-Jakubas B., Skotnicki A., Kosz-Vnenchak M. Lymphotropic herpesvirus DNA detection in patients with active CMV infection – a possible role in the course of CMV infection after hematopoietic stem cell transplantation. Med. Sci. Monit. 2011, 17, 8, 432-441.
 31. Zawilińska B., Szostek S., Kopeć J., Koprynia M., Kosz-Vnenchak M. Różnorodność genotypowa UL55 szczepów wirusa cytomegalii izolowanych od noworodków i niemowląt hospitalizowanych w Polsce południowej. Prz. Epidemiol. 2011, 65, 3, 409-413.
Wielkość fontu
Kontrast