Projekty finansowane z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego

Charakterystyka fenotypowa i genotypowa szczepów gronkowcowych koagulazo-ujemnych z grupy (CNS) izolowanych ze środowiska szpitalnego.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda.


Porównanie metod laboratoryjnych i wybranych zestawów diagnostycznych w wykrywaniu zakażeń herpeswirusowych.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Magdalena Kosz- Vnenchak.


Zaburzenia mikrobiomu indukowane niskodawkową chemioterapią, a wtórne zakażenia u chorych z chłoniakami nieziarniczymi.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Magdalena Strus.


Ocena składu flory dróg rodnych kobiet analizowana w kolejnych trzech trymestrach ciąży przy zastosowaniu metody sekwencjonowania nowej generacji.

Kierownik projektu: dr hab. Monika Brzychczy-Włoch.


Ocena ilościowa grzybów z rodzaju Candida w grupie dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna leczonych żywieniowo i terapią biologiczną w porównaniu do dzieci zdrowych.

Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Gosiewski.


Gram-ujemne pałeczki niefermentujące izolowane z zakażeń w różnych populacjach pacjentów: epidemiologia i charakterystyka molekularna.

Kierownik projektu: dr hab. Jadwiga Wójkowska Mach.


Swoista odpowiedź immunologiczna, a podatność na wtórne zakażenia herpeswirusowe.

Kierownik projektu: dr hab. Barbara Zawilińska.


Ocena aktywności przeciwwirusowej in vitro kwasu liponowego, kwasu 2-merkaptoetanosulfonowego, N-acetylocysteiny oraz kwasu elagowego względem wybranych wirusów DNA i RNA.

Kierownik projektu: dr Małgorzata Biernat-Sudolska.


Zakażenia dróg moczowo-płciowych wywoływane przez Staphylococcus aureus.

Kierownik projektu: dr Agnieszka Chmielarczyk.


Opracowanie portalu informacyjno-naukowego nt. pasożytów oraz publikacja atlasu tematycznego.

Kierownik projektu: dr Piotr Kochan.


Analiza sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń szpitalnych w oddziałach intensywnej terapii oraz wśród pacjentów operowanych w Polsce południowej w oparciu o czynną rejestrację według zaleceń ECDC.

Kierownik projektu: dr Anna Różańska.


Ilościowa analiza porównawcza wybranych gatunków bakterii beztlenowych jelita grubego u dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna w grupie pacjentów leczonych żywieniowo oraz w grupie pacjentów poddanych terapii biologicznej.

Kierownik projektu: dr Dominika Salamon.


Ocena in vitro aktywności przeciwgrzybiczej amorolfiny w stosunku do szczepów Scopulariopsis brevicaulis.

Kierownik projektu: dr Magdalena Skóra.


Zmienność genotypowa HPV o wysokim potencjale onkogennym, a postaci wirusowego genomu w procesie onkogenezy szyjki macicy.

Kierownik projektu: dr Sława Szostek.


Analiza ekspresji genów kodujących enzymy antyoksydacyjne CAT (katalaza) i SOD (dysmutaza ponadtlenkowa) u bakterii z rodzaju Lactobacillus stymulowanych działaniem czynników chemicznych.

Kierownik projektu: dr Anna Tomusiak-Plebanek.


Charakterystyka szczepów Staphylococcus aureus izolowanych z zakażeń okulistycznych i laryngologicznych.

Kierownik projektu: mgr Dorota Romaniszyn.


Wpływ wytwarzania sideroforów na lekowrażliwość Enterococcus faeciumEnterococcus faecalis.

Kierownik projektu: mgr Katarzyna Talaga.


Genotypowanie metycylinoopornych Staphylococcus aureus w oparciu o badanie zmienności liczby powtórzeń tandemowych VNTR z wykorzystaniem metody MLVA.

Kierownik projektu: mgr Dorota Ochońska.


Ocena występowania zmian trądzikowych o etiologii Propionibacterium acnes w latach 2008-2012 w Małopolsce.

Kierownik projektu: mgr Joanna Sobońska.

 

Wielkość fontu
Kontrast