Projekty finansowane z dotacji MNiSW na rozwój młodych naukowców

Opracowanie metodyki diagnozowania i różnicowania grzybic paznokci za pomocą wysokorozdzielczej spektrometrii masowej z desorpcją/jonizacją laserową wspomaganą matrycą i analizatorem czasu przelotu (MALDI-TOF) w modelu ex vivo grzybicy paznokci.

Kierownik projektu: dr Paweł Krzyściak.


Rola niepatogennych bakterii Escherichia coli jako naturalnych chelatorów jonów żelaza w środowisku stanu zapalnego przewodu pokarmowego u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.

Kierownik projektu: dr Magdalena Pilarczyk-Żurek.


Fenotypowa i molekularna charakterystyka szczepów gronkowców koagulazo-ujemnych izolowanych z przypadków sepsy od noworodków z niską masa urodzeniową.

Kierownik projektu: mgr Edyta Golińska.


Charakterystyka klinicznych szczepów Streptococcus agalactiae o fenotypie oporności MLSβ przy zastosowaniu typowania metodą MLST.

Kierownik projektu: mgr Anna Dobrut.


Ocena właściwości przeciwdrobnoustrojowych stopów miedzi i wybranych metali metodami: spektrofluorometrycznymi, mikroskopowymi oraz cytometrią przepływową.

Kierownik projektu: mgr Agnieszka Sroka-Oleksiak.

Wielkość fontu
Kontrast