Identyfikacja rodzajowa i gatunkowa bakterii pochwy suk w różnych fazach cyklu rujowego oraz wpływ wyizolowanych bakterii z rodzaju Lactobacillus na redukcję populacji typowych czynników etiologicznych powodujących stany zapalne dróg rodnych suk w okresie rozrodczym

Nawracające stany zapalne dróg rodnych suk w okresie rozrodczym to bardzo istotny problem zarówno właścicieli psów, hodowców, jak również lekarzy weterynarii. Głównym celem grantu jest jakościowa oraz ilościowa identyfikacja mikroorganizmów wyizolowanych z górnego sklepienia pochwy od suk zarówno zdrowych jak i z objawami stanu zapalnego. A także przygotowanie kolekcji szczepów bakterii z rodzaju Lactobacillus, scharakteryzowanych pod względem fenotypowym i genotypowym, a następnie wybór tych o najsilniejszym działaniu antybakteryjnym wobec typowych czynników etiologicznych dróg rodnych. W przyszłości wyniki powyższych badań posłużą do opracowania preparatów probiotycznych nowej generacji mogących w istotny sposób zapobiegać nawracającym stanom zapalnym pochwy u suk, co w przypadku suk hodowlanych stanowi dużą przeszkodę w ich rozrodzie.

Wielkość fontu
Kontrast