Badanie wpływu preparatów chitozanowych na ilościowe i biochemiczne zmiany struktury biofilmu Pseudomonas aeruginosa

Chitozan to związek, który posiada unikalne właściwości takie jak: biodegradowalność, nietoksyczność, biokompatybilność oraz wykazuje działanie hemostatyczne, przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Właściwości chitozanu mogą zostać wykorzystane w eradykacji biofilmu P. aeruginosa. W ramach badań określono aktywność antybiofilmową preparatów chitozanowych uzyskanych w ramach współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obserwacje zmian morfologicznych bakterii pod wpływem działania preparatów chitozanowych przeprowadzono za pomocą mikroskopu elektronowo-skaningowego.


Chitozan clipboard01

Ryc. Mikrografy SEM reprezentujące morfologię ściany komórkowej bakterii po zetknięciu z chitozanem i nanocząsteczkami chitozanu (CS_2TPP) dla szczepu P. aeruginosa. Czerwone strzałki wskazują rozbite komórki; zielone strzałki – komórki nieuszkodzone.

PMID: 25855683

Wielkość fontu
Kontrast