Badanie skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania środków redukujących biofilm S. aureus (enzymów litycznych) oraz metabolitów bakterii probiotycznych u pacjentów z przewlekłym zapaleniem ucha środkowego

Bakterie z rodzaju Lactobacillus dzięki produkcji małych peptydów o działaniu antybakteryjnym, lotnych kwasów tłuszczowych oraz nadtlenku wodoru mogą wpływać na liczebność populacji bakterii kolonizujących daną niszę ekologiczną. W badaniach poddano analizie niezwykle ciekawe zagadnienie, jakim jest możliwość wykorzystania metabolitów bakterii kwasu mlekowego do redukcji biofilmu tworzonego przez S. aureus u pacjentów z zapaleniem ucha środkowego. Poznanie działania metabolitów może w przyszłości posłużyć do opracowania preparatów antybiofilmowych, a tym samym ograniczenia występowania przewlekłych stanów zapalnych ucha środkowego.

Wielkość fontu
Kontrast