Badania nad mechanizmami powstawania sepsy gronkowcowej związanej z cewnikami u noworodków z bardzo niską masą urodzeniową

Noworodki, a zwłaszcza dzieci urodzone przedwcześnie, często wymagają hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii. To stwarza istotne zagrożenie wystąpienia u nich uogólnionych zakażeń bakteryjnych, które klasyfikowane są jako „sepsy o późnym początku”. Ponad 70% przypadków późnej sepsy u wcześniaków spowodowanych jest gronkowcami koagulazo-ujemnymi. Do chwili obecnej za najważniejsze drogi szerzenia się infekcji uważano dostępy naczyniowe utrzymywane dla potrzeb diagnostyki i terapii przez okres wielu tygodni. Jednak ostatnio pojawiają się doniesienia mówiące o tym, że być może gronkowce koagulazo-ujemne obecne w przewodzie pokarmowym wcześniaka, stwarzają o wiele większe zagrożenie dla powstania późnej sepsy niż te same bakterie obecne na skórze pacjenta. Zatem celem naszych badań będzie porównanie identyczności genetycznej gronkowców koagulazo-ujemnych, które znajdują się w przewodzie pokarmowym, z tymi bakteriami, które powodują sepsę późną u wcześniaków z bardzo małą masą urodzeniową.

Wielkość fontu
Kontrast