Główne tematy badań


 • Badania nad przeciwdrobnoustrojowymi właściwościami miedzi i jej stopów na wyroby o powierzchniach dotykowych do zastosowań w jednostkach opieki zdrowotnej. • Badanie mikroflory przewodu pokarmowego u pacjentów z cukrzycą oraz z otyłością przy zastosowaniu metody sekwencjonowania następnej generacji NGS. • Fenotypowa i molekularna charakterystyka szczepów Enterococcus faecium opornych na glikopeptydy izolowanych od pacjentów hospitalizowanych w małopolskich szpitalach.


 • Nowoczesna diagnostyka molekularna sepsy.

 • Wpływ promieniowania jonizującego w dawkach terapeutycznych na szczepy probiotyczne z rodzaju Lactobacillus.

 • Zakażenia mykoplazmowe i chlamydiowe układu oddechowego i moczowo-płciowego.

 • Biofilmy mieszane grzybiczo-bakteryjne.

 • Epidemiologia grzybic inwazyjnych.

 • Epidemiologia pleśnic paznokci.

 • Grzyby z rodzaju Scopulariopsis – determinanty patogenności, lekowrażliwość, identyfikacja.

 • Metody diagnostyki i różnicowania grzybic paznokci.

 • Ocena wrażliwości grzybów na leki przeciwgrzybicze.

 • Ocena wrażliwości grzybów na związki o potencjalnym działaniu antymykotycznym.

 • Badania procesów onkogenezy stymulowanej zakażeniem HPV.

 • Badanie działania przeciwwirusowego związków tiolowych i polifenoli roślinnych w modelu in vitro.

 • Korelacje pomiędzy patogenami w infekcjach mieszanych.

 • Mechanizmy patogenezy infekcji herpeswirusowych.

 • Molekularne metody identyfikacji zakażeń wirusowych.

 • Wzajemne oddziaływanie wirus-komórka gospodarza w zakażeniach latentnych i produktywnych.
Wielkość fontu
Kontrast