Tematy badawcze

STUDENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UJCM, KIERUNKI: LEKARSKI, LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

 1. ROLA PRZESZCZEPU MIKROBIOTY JELIT (FECAL MICROBIOTA TRANSPLANTATION – FMT) W WYBRANYCH CHOROBACH PRZEWLEKŁYCH, opiekun dr Dominika Salamon (dominika.salamon@uj.edu.pl)
 2. ANALIZA METADANYCH OD PACJENTÓW Z CELIAKIĄ, opiekun prof. dr hab. Tomasz Gosiewski (tomasz.gosiewski@uj.edu.pl)
 3. BADANIA NAD EFEKTYWNOŚCIĄ SZCZEPIEŃ P/COVID-19, opiekun prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach (jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl)
 4. NADZÓR NAD KONSUMPCJĄ ANTYBIOTYKÓW NA PRZYKŁADZIE SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO W KRAKOWIE, opiekunowie dr Paweł Krzyściak (pawel.krzysciak@uj.edu.pl), prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach (jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl)
 5. ZAKAŻENIA UKŁADU POKARMOWEGO W OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ, opiekun prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach (jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl)
 6. OCENA WYSTĘPOWANIA ORAZ ZDOLNOŚĆ DO POWSTAWANIA DROBNOUSTROJÓW O ZMNIEJSZONEJ WRAŻLIWOŚCI NA ŚRODKI PRZECIWDROBNOUSTROJOWE, opiekun dr Paweł Krzyściak (pawel.krzysciak@uj.edu.pl)
 7. BADANIE WPŁYWU REWASKULARYZACJI NA ZMIANĘ MIKROBIOTY RANY U PACJENTÓW Z KRYTYCZNYM NIEDOKRWIENIEM KOŃCZYN DOLNYCH ORAZ ZESPOŁEM STOPY CUKRZYCOWEJ, opiekun lek. Mateusz Gajda (mateusz14.gajda@uj.edu.pl)
 8. BADANIE ODPOWIEDZI IMMUNOLOGICZNEJ NA WIRUSA SARS-COV-2 WŚRÓD OSÓB BEZDOMNYCH ZAMIESZKUJĄCYCH PLACÓWKI SCHRONISKOWO-NOCLEGOWE ORAZ PERSONELU, opiekun lek. Mateusz Gajda  (mateusz14.gajda@uj.edu.pl)

 

STUDENCI WYDZIAŁU LEKARSKIEGO UJCM, KIERUNEK DIETETYKA

 1. LISTERIA MONOCYTOGENES WYSTĘPOWANIE ORAZ WYKRYWANIE W PRODUKTACH ŻYWNOŚCIOWYCH I W ŚRODOWISKU – ANALIZA GENETYCZNA SZCZEPÓW, opiekun dr hab. Agnieszka Chmielarczyk (agnieszka.chmielarczyk@uj.edu.pl)

 

STUDENCI UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UJ-UR,  KIERUNEK WETERYNARIA

 1. PATOMECHANIZM CHORÓB PRZYZĘBIA U PSÓW I KOTÓW, opiekun dr Edyta Golińska (edyta.golinska@uj.edu.pl)
 2. ETIOLOGIA ZAKAŻEŃ DRÓG RODNYCH U KLACZY NA TERENIE MAŁOPOLSKI, opiekun dr Anna Tomusiak-Plebanek (a.tomusiak@uj.edu.pl)
 3. ZAKAŻENIA BAKTERYJNE I GRZYBICZE W ATOPOWYM ZAPALENIU SKÓRY U ZWIERZĄT MAŁYCH, POBIERANIE MATERIAŁÓW I DOBÓR ANTYBIOTYKÓW, opiekunowie mgr Agata Kuziak (agata.kuziak@doctoral.uj.edu.pl),  mgr inż. Aleksandra Policht (aleksandra.policht@uj.edu.pl)