Studenckie Koło Naukowe Mikrobiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Celem koła jest pogłębianie wiedzy z zakresu nauk mikrobiologicznych oraz nabywanie praktycznych umiejętności w laboratorium.

Tegoroczny projekt obejmuje ocenę występowania oraz zdolności do powstawania drobnoustrojów o zmniejszonej wrażliwości na środki dezynfekcyjne.  Stosowanie powszechnie dostępnych dezynfektantów w stężeniach poniżej oczekiwanych, zwiększa ryzyko powstania szczepów opornych. Zaistnienie mutacji warunkujących oporność w środowisku szpitalnym może stać się zagrożeniem dla pacjentów, gdyż potencjalne zakażenia mogą okazać się być trudne w leczeniu.

Bierzemy również udział w projekcie prowadzonych przez Panią Profesor Jagodę Wójkowską-Mach dotyczącym COVID-19. Polega on na analizie danych dostarczonych przez ponad 600 ankietowanych pracowników służby zdrowia z krakowskich szpitali, w celu oceny skuteczności szczepień na COVID-19.

Opiekun koła: dr Paweł Krzyściak

Członkowie:

Urszula Durlak

Karolina Gutkowska

Filip Kania

Cezary Kapturkiewicz

Wiktor Szczuciński