Sekcja Mikrobiologiczna Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej

Sekcja Mikrobiologiczna Koła Naukowego Medyków Weterynaryjnych Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej zrzesza studentów zainteresowanych tematyką wiedzy o mikroorganizmach. Działa w dyscyplinie medycyny weterynaryjnej. Członkowie koła koncentrują się na poszerzaniu wiedzy, przeprowadzaniu badań oraz tworzeniu artykułów naukowych w zakresie mikrobiologii ogólnej, szczegółowej i weterynaryjnej. W danej chwili głównym tematem badań jest mykologia oraz jej wpływ na zdrowie zwierząt oraz ludzi. W przyszłości planowane są dalsze kierunki rozwoju badań na inne obszary z zakresu bakteriologii i wirusologii.

Opiekun sekcji: dr Paweł Krzyściak

Przewodniczący koła: Małgorzata Wcisło

Data rejestru: rok akademicki 2019/2020

Status: aktywne

Liczba członków w roku akademickim 2021/2022: 6