Zakład Kontroli Zakażeń i Mykologii

P. o. kierownika
prof. dr hab. Małgorzata Bulanda malgorzata.bulanda@uj.edu.pl
 
Nauczyciele akademiccy
prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl
dr hab. Anna Różańska a.rozanska@uj.edu.pl
dr Artur Drzewiecki a.drzewiecki@uj.edu.pl
dr Paweł Krzyściak pawel.krzysciak@uj.edu.pl
dr Magdalena Skóra magdalena.skora@uj.edu.pl
dr Katarzyna Talaga-Ćwiertnia katarzyna.talaga@uj.edu.pl
kkk
Pracownicy naukowo-techniczni
dr Dorota Romaniszyn d.romaniszyn@uj.edu.pl
kkk
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr Zuzanna Tokarz zuzanna.bebenek@uj.edu.pl

 

Wielkość fontu
Kontrast