Zakład Epidemiologii Zakażeń

Kierownik  
prof. dr hab. Małgorzata Bulanda malgorzata.bulanda@uj.edu.pl
   
Pracownicy  
dr hab. Anna Różańska a.rozanska@uj.edu.pl
dr Artur Drzewiecki a.drzewiecki@uj.edu.pl
dr Dorota Romaniszyn d.romaniszyn@uj.edu.pl

 

Wielkość fontu
Kontrast