Katedra

Witamy serdecznie na stronie internetowej Katedry Mikrobiologii

Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie.


Nasza jednostka jest jedną z najstarszych w Polsce placówek prowadzących działalność naukową i dydaktyczną w zakresie mikrobiologii lekarskiej.

Kierownikiem Katedry Mikrobiologii jest prof. dr hab. Magdalena Strus.

W strukturze katedry znajdują się trzy zakłady:

oraz Pracownia Pożywek pod kierownictwem mgr inż. Justyny Domagały.

 

Obecnie w katedrze pracuje 41 osób, w tym siedmiu profesorów, trzech doktorów habilitowanych i 13 osób ze stopniem doktora.

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM (kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny, dietetyka), Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (kierunki: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, położnictwo), Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców oraz dla studentów międzyuczelnianego kierunku weterynaria, koordynowanego przez Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR. Ponadto katedra prowadzi kursy specjalizacyjne m. in. dla lekarzy i diagnostów laboratoryjnych.

Działalność naukowa Katedry Mikrobiologii obejmuje różne dyscypliny mikrobiologii medycznej. Prowadzone są m. in. badania z zakresu epidemiologii i mikrobiologii zakażeń szpitalnych, lekowrażliwości bakterii i grzybów, terapii przeciwdrobnoustrojowej, ekologii drobnoustrojów oraz zastosowania probiotyków i prebiotyków w profilaktyce i terapii różnych chorób. Wśród tematów badawczych znajdują się także zakażenia wywołane przez bakterie atypowe z rodzajów Mycoplasma, Ureaplasma, Chlamydia, wirus cytomegalii, wirus brodawczaka ludzkiego, Toxoplasma gondii oraz zakażenia grzybicze, w tym infekcje spowodowane przez grzyby z grupy „emerging pathogens”.


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do współpracy.


Wielkość fontu
Kontrast