Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia i parazytologia

przedmiot realizowany wspólnie z Katedrą Biologii Medycznej i Zakładem Biologii Rozwoju Człowieka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

 

Koordynator przedmiotu z Katedry Mikrobiologii UJ CM

dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

telefon: 12 633 08 77 w. 202

e-mail: jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy


 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

WYKŁADY

Prowadzący: dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Magdalena Skóra

Miejsce: ul. Zamojskiego 58

Tematy:

 1. Wprowadzenie do mikrobiologii: zarys systematyki drobnoustrojów chorobotwórczych, budowa komórki bakteryjnej, chorobotwórczość bakterii.
 2. Układ moczowo-płciowy: bakteryjna flora fizjologiczna; stany zapalne, mechanizmy zakażeń
 3. Podstawowe pojęcia z zakresu wirusologii. Wirusowe zakażenia przenoszone drogą krwi. Wirusowe zakażenia płodu.
 4. Metody badań stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej. Pobieranie i transportowanie materiałów do badań mikrobiologicznych.

SEMINARIA

Prowadzący: dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Agata Pietrzyk, dr Magdalena Skóra

Miejsce: ul. Zamojskiego 58

Tematy:

 1. Zakażenia grzybicze w położnictwie
 2. Zakażenia szpitalne w oddziałach położniczych
 3. Epidemiologia wybranych zakażeń wirusowych Ekspozycja zawodowa
 4. Patomechanizm i epidemiologia zarażeń wywoływanych przez wybrane pasożyty. Profilaktyka zakażeń pasożytniczych

 

ĆWICZENIA

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Anna Różańska, dr hab. Sława Szostek, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Agata Pietrzyk, dr Magdalena Skóra, dr Anna Tomusiak-Plebanek

Miejsce: Katedra Mikrobiologii CMUJ, ul. Czysta 18

Tematy:

 1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mikrobiologicznych w zakażeniach i zarażeniach. Dekontaminacja
 2. Metody mikroskopowe i hodowlane stosowane w mikrobiologii
 3. Metody immunodiagnostyczne i molekularne

TERMINY ZAJĘĆ

Harmonogram


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

 

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


 

REGULAMIN ZAJĘĆ

 

 

Wielkość fontu
Kontrast