Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia i parazytologia

przedmiot realizowany wspólnie z Katedrą Biologii Medycznej i Zakładem Biologii Rozwoju Człowieka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

 

Koordynator przedmiotu z Katedry Mikrobiologii UJ CM

dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

telefon: 12 633 08 77 w. 202

e-mail: jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy


 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

WYKŁADY

Prowadzący: dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Magdalena Skóra

Miejsce: ul. Zamojskiego 58

Tematy:

 1. Wprowadzenie do mikrobiologii: zarys systematyki drobnoustrojów chorobotwórczych, budowa komórki bakteryjnej, chorobotwórczość bakterii.
 2. Układ moczowo-płciowy: bakteryjna flora fizjologiczna; stany zapalne, mechanizmy zakażeń
 3. Podstawowe pojęcia z zakresu wirusologii. Wirusowe zakażenia przenoszone drogą krwi. Wirusowe zakażenia płodu.
 4. Metody badań stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej. Pobieranie i transportowanie materiałów do badań mikrobiologicznych.

SEMINARIA

Prowadzący: dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Agata Pietrzyk, dr Magdalena Skóra

Miejsce: ul. Zamojskiego 58

Tematy:

 1. Zakażenia grzybicze w położnictwie
 2. Zakażenia szpitalne w oddziałach położniczych
 3. Epidemiologia wybranych zakażeń wirusowych Ekspozycja zawodowa
 4. Patomechanizm i epidemiologia zarażeń wywoływanych przez wybrane pasożyty. Profilaktyka zakażeń pasożytniczych

 

ĆWICZENIA

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Anna Różańska, dr hab. Sława Szostek, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Agata Pietrzyk, dr Magdalena Skóra, dr Anna Tomusiak-Plebanek

Miejsce: Katedra Mikrobiologii CMUJ, ul. Czysta 18

Tematy:

 1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mikrobiologicznych w zakażeniach i zarażeniach. Dekontaminacja
 2. Metody mikroskopowe i hodowlane stosowane w mikrobiologii
 3. Metody immunodiagnostyczne i molekularne

TERMINY ZAJĘĆ

 


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W budynku, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJCM, obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maską ochronną. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

 

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


 

REGULAMIN ZAJĘĆ

 

 

Wielkość fontu
Kontrast