Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia i parazytologia

przedmiot realizowany wspólnie z Katedrą Biologii Medycznej i Zakładem Biologii Rozwoju Człowieka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

 

Rok akademicki 2021/2022

Koordynator przedmiotu z Katedry Mikrobiologii UJCM

prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

telefon: 12 633 00 60

e-mail: jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr letni

 

Harmonogram zajęć

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM


OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W budynku, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJCM, obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maską ochronną. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

 

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


Tematy zajęć

Wykłady

 1. Wprowadzenie do mikrobiologii: zarys systematyki drobnoustrojów chorobotwórczych, budowa komórki bakteryjnej, chorobotwórczość bakterii.
 2. Układ moczowo-płciowy: mikrobiota bakteryjna; stany zapalne, mechanizmy zakażeń.
 3. Wybrane zarażenia i zakażenia wrodzone i okołoporodowe.
 4. Podstawowe pojęcia z zakresu wirusologii. Wirusowe zakażenia przenoszone drogą krwi. Wirusowe zakażenia płodu.

Seminaria

 1. Patomechanizm i epidemiologia zarażeń wywoływanych przez wybrane pasożyty. Profilaktyka zakażeń pasożytniczych.
 2. Epidemiologia wybranych zakażeń wirusowych.
 3. Ekspozycja zawodowa.
 4. Zakażenia grzybicze w położnictwie.
 5. Metody badań stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej.
 6. Pobieranie i transportowanie materiałów do badań mikrobiologicznych.
 7. Zakażenia szpitalne w oddziałach położniczych.
 8. Higiena rąk i izolacja pacjentów: ochronna, standardowa i zależna od dróg przenoszenia.

Ćwiczenia

 1. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań mikrobiologicznych w zakażeniach i zarażeniach.
 2. Dekontaminacja.
 3. Metody mikroskopowe i hodowlane stosowane w mikrobiologii.
 4. Metody immunodiagnostyczne i molekularne.
Wielkość fontu
Kontrast