Kierunek położnictwo

Mikrobiologia i parazytologia

przedmiot realizowany wspólnie z Katedrą Biologii Medycznej i Zakładem Biologii Rozwoju Człowieka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJCM

 

Informacje o organizacji zajęć

Materiały dydaktyczne

Harmonogram zajęć

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM