Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia i parazytologia

przedmiot realizowany wspólnie z Instytutem Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

 

Rok akademicki 2021/2022

Koordynator przedmiotu z Katedry Mikrobiologii UJ CM:

dr hab. Sława Szostek

telefon: 12 633 08 77 w. 244, e-mail: slawa.szostek@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: ćwiczenia stacjonarnie (sale dydaktyczne Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18)

Termin zajęć: semestr zimowy

Harmonogram zajęć

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM


 

Prowadzący: dr hab. Monika Brzychczy-Włoch, prof. UJ, dr hab. Anna Różańska, prof. UJ, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Sława Szostek, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Paweł Krzyściak, dr Agata Pietrzyk, dr Dominika Salamon, dr Magdalena Skóra, dr Katarzyna Talaga-Ćwiertnia, dr Anna Tomusiak-Plebanek

Liczba godzin: 12

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sala ćwiczeń II piętro

Tematy:

  1. Metody izolacji i identyfikacji wirusów. Wybrane metody serologiczne i molekularne stosowane w diagnostyce wirusowych zapaleń wątroby A,B,C, grypy, zakażeń wirusami HIV, cytomegalii, opryszczki zwyczajnej, wirusem Ebsteina-Barr, rotawirusami, enterowirusami, wirusem brodawczaka ludzkiego.
  2. Wybrane czynniki etiologiczne grzybic powierzchniowych i narządowych. Podstawy diagnostyki mykologicznej: metody mikroskopowe i hodowlane, metody serologiczne i molekularne, metody oznaczania wrażliwości grzybów na leki.
  3. Sposoby pobierania i przesyłania materiałów do badań mikrobiologicznych. Metody hodowli bakterii na podłożach sztucznych w warunkach tlenowych i beztlenowych. Metody mikroskopowe stosowane w badaniach mikrobiologicznych (metoda Grama, Ziehl-Neelsena). Metody posiewu jakościowe i ilościowe na przykładzie badania bakteriologicznego moczu. Podstawowe testy stosowane w identyfikacji bakterii na przykładzie paciorkowców, gronkowców i pałeczek jelitowych.
  4. Identyfikacja  ziarenkowców Gram-ujemnych z rodzaju Neisseria.  Metody diagnostyczne stosowane w rozpoznaniu gruźlicy, kiły i wybranych zakażeń wywołanych bakteriami atypowymi z rodziny Mycoplasmataceae i Chlamydiaceae. Metody oznaczania  lekooporności bakterii i interpretacja wyników tych oznaczeń.
  5. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych. Podstawowe metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji pierwotniaków i robaków. Schemat badania koproskopowego.
  6. Wybrane pasożyty tropikalne – cykle życiowe, inwazyjne dla człowieka stadia rozwojowe oraz metody identyfikacji. Cienkie i grube rozmazy krwi. Czynniki etiologiczne ektoparazytoz ze szczególnym uwzględnieniem świerzbowca ludzkiego, wszy, nużeńca.

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W budynku, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJCM, obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maską ochronną. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.

Wielkość fontu
Kontrast