Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia i parazytologia

przedmiot realizowany wspólnie z Instytutem Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

 

Rok akademicki 2022/2023

Koordynator przedmiotu z Katedry Mikrobiologii UJ CM:

dr hab. Sława Szostek

telefon: 12 633 08 77 w. 244, e-mail: slawa.szostek@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: ćwiczenia stacjonarnie (sale dydaktyczne Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18)

Termin zajęć: semestr zimowy

 

Harmonogram zajęć 03.10.2022

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6 mm lub 7 mm.


 

Tematy zajęć:

  1. Metody izolacji i identyfikacji wirusów. Wybrane metody serologiczne i molekularne stosowane w diagnostyce wirusowych zapaleń wątroby A,B,C, grypy, zakażeń wirusami HIV, cytomegalii, opryszczki zwyczajnej, wirusem Ebsteina-Barr, rotawirusami, enterowirusami, wirusem brodawczaka ludzkiego.
  2. Wybrane czynniki etiologiczne grzybic powierzchniowych i narządowych. Podstawy diagnostyki mykologicznej: metody mikroskopowe i hodowlane, metody serologiczne i molekularne, metody oznaczania wrażliwości grzybów na leki.
  3. Sposoby pobierania i przesyłania materiałów do badań mikrobiologicznych. Metody hodowli bakterii na podłożach sztucznych w warunkach tlenowych i beztlenowych. Metody mikroskopowe stosowane w badaniach mikrobiologicznych (metoda Grama, Ziehl-Neelsena). Metody posiewu jakościowe i ilościowe na przykładzie badania bakteriologicznego moczu. Podstawowe testy stosowane w identyfikacji bakterii na przykładzie paciorkowców, gronkowców i pałeczek jelitowych.
  4. Identyfikacja  ziarenkowców Gram-ujemnych z rodzaju Neisseria.  Metody diagnostyczne stosowane w rozpoznaniu gruźlicy, kiły i wybranych zakażeń wywołanych bakteriami atypowymi z rodziny Mycoplasmataceae i Chlamydiaceae. Metody oznaczania  lekooporności bakterii i interpretacja wyników tych oznaczeń.
  5. Pobieranie i przesyłanie materiałów do badań parazytologicznych. Podstawowe metody diagnostyczne stosowane w identyfikacji pierwotniaków i robaków. Schemat badania koproskopowego.
  6. Wybrane pasożyty tropikalne – cykle życiowe, inwazyjne dla człowieka stadia rozwojowe oraz metody identyfikacji. Cienkie i grube rozmazy krwi. Czynniki etiologiczne ektoparazytoz ze szczególnym uwzględnieniem świerzbowca ludzkiego, wszy, nużeńca.