Informacje o organizacji zajęć

Pielęgniarstwo epidemiologiczne i mikrobiologia

przedmiot realizowany wspólnie z Zakładem Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

 

Rok akademicki 2022/2023

Koordynator przedmiotu z Katedry Mikrobiologii UJ CM:

dr hab. Anna Różańska, prof. UJ

telefon: 12 633-0877 w. 201, e-mail: a.rozanska@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: wykłady i ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy


 

WYKŁADY

Prowadzący: prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach, dr hab. Anna Różańska, prof. UJ, dr hab. Sława Szostek

Tematy:

 1. Higiena rąk i powierzchni szpitalnych, izolacja pacjentów
 2. Pobieranie i transportowanie materiałów do badań mikrobiologicznych i nowoczesne metody diagnostyki mikrobiologicznej
 3. Ochrona zdrowia personelu, a profilaktyka ekspozycji zawodowej w zakładach opieki zdrowotnej
 4. Epidemiologia i profilaktyka zakażeń szpitalnych
 5. Organizacja i metody kontroli zakażeń

 

SEMINARIA

Prowadzący: prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach, dr hab. Anna Różańska, prof. UJ, dr hab. Sława Szostek,  dr hab. Barbara Zawilińska, dr Magdalena Skóra

Tematy:

 1. Zakażenia u położnic
 2. Zakażenia miejsca operowanego
 3. Zakażenia krwiopochodne
 4. Opieka nad noworodkiem, zakażenia w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych
 5. Izolacja pacjentów
 6. Ochrona personelu przed zakażeniami
 7. Zakażenia krwi pierwotne i wtórne: oddział intensywnej terapii oraz inne
 8. Zapalenie płuc oraz zapalenie płuc u pacjentów wentylowanych
 9. Zakażenia układu moczowego w różnych grupach pacjentów oraz opieka długoterminowa