Informacje o organizacji zajęć

Pielęgniarstwo epidemiologiczne i mikrobiologia

przedmiot realizowany wspólnie z Zakładem Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

 

Koordynator przedmiotu z Katedry Mikrobiologii UJ CM

dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

telefon: 12 633 08 77 w. 202

e-mail: jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy


 

WYKŁADY

Prowadzący: dr hab. Sława Szostek, dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

Miejsce: ul. Kopernika 25

Tematy:

 1. Higiena rąk i powierzchni szpitalnych, izolacja pacjentów
 2. Pobieranie i transportowanie materiałów do badań mikrobiologicznych i nowoczesne metody diagnostyki mikrobiologicznej
 3. Ochrona zdrowia personelu, a profilaktyka ekspozycji zawodowej w zakładach opieki zdrowotnej
 4. Epidemiologia i profilaktyka zakażeń szpitalnych
 5. Organizacja i metody kontroli zakażeń

SEMINARIA

Prowadzący: dr hab. Anna Różańska, dr hab. Sława Szostek, dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach, dr hab. Barbara Zawilińska

Miejsce: ul. Kopernika 25

Tematy:

 1. Zakażenia u położnic
 2. Zakażenia miejsca operowanego
 3. Zakażenia krwiopochodne
 4. Opieka nad noworodkiem, zakażenia w oddziałach pediatrycznych i neonatologicznych
 5. Izolacja pacjentów
 6. Ochrona personelu przed zakażeniami
 7. Zakażenia krwi pierwotne i wtórne: oddział intensywnej terapii oraz inne
 8. Zapalenie płuc oraz zapalenie płuc u pacjentów wentylowanych
 9. Zakażenia układu moczowego w różnych grupach pacjentów oraz opieka długoterminowa

TERMINY ZAJĘĆ

Szczegóły w zakładce Harmonogramy

 

Wielkość fontu
Kontrast