Studia stacjonarne II stopnia

Pielęgniarstwo epidemiologiczne i mikrobiologia

przedmiot realizowany wspólnie z Zakładem Pielęgniarstwa Klinicznego Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM

 

Informacje o organizacji zajęć

Materiały dydaktyczne

Harmonogramy