Wydział Nauk o Zdrowiu


Mikrobiologia i parazytologia

przedmiot realizowany wspólnie z Katedrą Biologii Medycznej i Zakładem Biologii Rozwoju Człowieka Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJCM

Informacje o organizacji zajęć

Materiały dydaktyczne

Harmonogram


               

Wielkość fontu
Kontrast