Informacje o organizacji zajęć

Rok akademicki 2021/2022

Koordynator przedmiotu:

dr Paweł Krzyściak

telefon: 12 633-0877 w. 247, e-mail: pawel.krzysciak@uj.edu.pl

dyżury: piątek godz. 10.00-11.00; w związku z różnymi terminami zajęć dydaktycznych, przed spotkaniem proszę potwierdzić konsultację telefonicznie

Forma zajęć: seminaria i ćwiczenia stacjonarnie (sale dydaktyczne Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18)

Termin zajęć: semestr zimowy

 

Harmonogram zajęć

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W budynku, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJCM, obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maską ochronną. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


Tematy zajęć

Seminaria

 1. Ważne, z punktu widzenia stomatologa, bakterie Gram+ oraz Gram-.
 2. Główne leki przeciwwirusowe i ich zastosowanie.
 3. Wpływ schorzeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych  toczących się w jamie ustnej na ogólny stan zdrowia człowieka.

Ćwiczenia

 1. Ogólne właściwości grzybów, naturalna mykobiota człowieka.
 2. Czynniki etiologiczne grzybic, ich diagnostyka, epidemiologia, chorobotwórczość.
 3. Cechy biologiczne i chorobotwórczość wybranych pierwotniaków będących najczęstszymi przyczynami inwazji pasożytniczych u ludzi, epidemiologia zarażeń z uwzględnieniem inwazyjnych postaci rozwojowych pierwotniaków i sposobów ich przenoszenia w środowisku oraz metody zapobiegania zarażeniom,  materiały i metody diagnostyczne oraz  interpretacja wyników badań parazytologicznych w kierunku zarażeń pierwotniakami.
 4. Cechy biologiczne i chorobotwórczość wybranych robaków będących najczęstszymi przyczynami inwazji pasożytniczych u ludzi, epidemiologia zarażeń z uwzględnieniem inwazyjnych postaci rozwojowych robaków, sposobów ich przenoszenia w środowisku i metod zapobiegania zarażeniom,  materiały i metody stosowane w diagnostyce robaczyc oraz interpretacja uzyskanych wyników badań.
 5. Metody hodowli i identyfikacji wirusów uwzględniające charakterystyczne cechy tych patogenów. Diagnostyka wirusowych  zakażeń przenoszonych drogą oddechową.
 6. Wirusowe zakażenia przenoszone drogą krwionośną. Diagnostyka tych zakażeń oraz algorytmy postępowania w przypadku ekspozycji zawodowej.
 7. Metody wykrywania wirusowych zakażeń skóry i błon śluzowych ze szczególnym uwzględnieniem infekcji  w obrębie jamy ustnej. Diagnostyka i możliwości profilaktyki zakażeń prionowych.
 8. Budowa komórki bakteryjnej z uwzględnieniem różnic budowy ściany komórkowej bakterii Gram+ i Gram-. Naturalna mikrobiota człowieka. Pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych. Techniki barwienia preparatów mikroskopowych w bakteriologii.
 9. Bakterie tlenowe ważne w stomatologii – ich diagnostyka, epidemiologia, chorobotwórczość i profilaktyka.
 10. Bakterie względnie i bezwzględnie beztlenowe ważne w stomatologii – ich diagnostyka, epidemiologia, chorobotwórczość i profilaktyka. Metody badania lekowrażliwości bakterii i grzybów oraz zasady racjonalnej chemioterapii zakażeń bakteryjnych.
 11. Mikrobiota kieszonki zębowej. Mechanizmy obronne śliny. Mikrobiologiczne aspekty kserostomii, halitozy i próchnicy zębów. Higiena rąk w pracy stomatologa.
 12. Dezynfekcja i sterylizacja sprzętu oraz narzędzi stomatologicznych. Zapobieganie zakażeniom w gabinetach stomatologicznych (postępowanie aseptyczne, środki ochrony osobistej).
Wielkość fontu
Kontrast