Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia kliniczna

zajęcia zintegrowane z innymi zajęciami prowadzonymi w ramach przedmiotów: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, ginekologia i położnictwo, pediatria

 

Rok akademicki 2021/2022

Koordynator zajęć z mikrobiologii klinicznej:

prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

tel. 12 633-0877 w. 217, e-mail: jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl

dyżury: środa godz. 12:30

 

Forma zajęć: seminaria i ćwiczenia, stacjonarnie w salach Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18

Termin zajęć: semestr zimowy i semestr letni


Harmonogram zajęć 14.02.2022

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W budynku, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJCM, obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maską ochronną. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawiania wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6-7 mm.


Tematy zajęć

Seminaria i ćwiczenia

  1. Mikrobiologia zintegrowana z chirurgią ogólną: nadzór nad zakażeniami miejsca operowanego.
  2. Mikrobiologia zintegrowana z pediatrią: diagnostyka i profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego.
  3. Mikrobiologia zintegrowana z chorobami zakaźnymi: diagnostyka mikrobiologiczna wybranych nowych i powracających chorób zakaźnych oraz pasożytniczych.
  4. Mikrobiologia zintegrowana z anestezjologią i intensywną terapią: diagnostyka mikrobiologiczna, antybiotykoterapia empiryczna i celowa.
  5. Mikrobiologia zintegrowana z chorobami wewnętrznymi: zakażenia istotne w stanach immunosupresji.
  6. Mikrobiologia zintegrowana z ginekologią i położnictwem.
Wielkość fontu
Kontrast