Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia kliniczna

zajęcia zintegrowane z innymi zajęciami prowadzonymi w ramach przedmiotów: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, ginekologia i położnictwo, pediatria

 

Rok akademicki 2022/2023

Koordynator zajęć z mikrobiologii klinicznej:

prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

tel. 12 633-0877 w. 217, e-mail: jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl

dyżury: środa godz. 12:30, spotkanie osobiście w Katedrze Mikrobiologii bądź on-line z wykorzystaniem MS Teams, proszę o wcześniejszą informację mailem

 

Forma zajęć: seminaria i ćwiczenia, stacjonarnie w salach Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18

Termin zajęć: semestr zimowy i semestr letni


Harmonogram zajęć 15.12.2022

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM


Tematy zajęć

  1. Mikrobiologia zintegrowana z chirurgią ogólną: nadzór nad zakażeniami miejsca operowanego.
  2. Mikrobiologia zintegrowana z pediatrią: diagnostyka i profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego.
  3. Mikrobiologia zintegrowana z chorobami zakaźnymi: diagnostyka mikrobiologiczna wybranych nowych i powracających chorób zakaźnych oraz pasożytniczych.
  4. Mikrobiologia zintegrowana z anestezjologią i intensywną terapią: diagnostyka mikrobiologiczna, antybiotykoterapia empiryczna i celowa.
  5. Mikrobiologia zintegrowana z chorobami wewnętrznymi: lekooporność drobnoustrojowa, nadzór i profilaktyka.
  6. Mikrobiologia zintegrowana z ginekologią i położnictwem.

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJCM.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawiania odzieży wierzchniej oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń. Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6-7 mm.