Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia kliniczna

zajęcia zintegrowane z innymi zajęciami prowadzonymi w ramach przedmiotów: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia, choroby wewnętrzne, choroby zakaźne, ginekologia i położnictwo, pediatria

 

Rok akademicki 2022/2023

Koordynator zajęć z mikrobiologii klinicznej:

prof. dr hab. Jadwiga Wójkowska-Mach

tel. 12 633-0877 w. 217, e-mail: jadwiga.wojkowska-mach@uj.edu.pl

dyżury: środa godz. 12:30, spotkanie osobiście w Katedrze Mikrobiologii bądź on-line z wykorzystaniem MS Teams, proszę o wcześniejszą informację mailem

 

Forma zajęć: seminaria i ćwiczenia, stacjonarnie w salach Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18

Termin zajęć: semestr zimowy i semestr letni


Harmonogram zajęć 21.09.2022

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM


Tematy zajęć

  1. Mikrobiologia zintegrowana z chirurgią ogólną: nadzór nad zakażeniami miejsca operowanego.
  2. Mikrobiologia zintegrowana z pediatrią: diagnostyka i profilaktyka najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego.
  3. Mikrobiologia zintegrowana z chorobami zakaźnymi: diagnostyka mikrobiologiczna wybranych nowych i powracających chorób zakaźnych oraz pasożytniczych.
  4. Mikrobiologia zintegrowana z anestezjologią i intensywną terapią: diagnostyka mikrobiologiczna, antybiotykoterapia empiryczna i celowa.
  5. Mikrobiologia zintegrowana z chorobami wewnętrznymi: lekooporność drobnoustrojowa, nadzór i profilaktyka.
  6. Mikrobiologia zintegrowana z ginekologią i położnictwem.

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJCM.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawiania odzieży wierzchniej oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń. Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6-7 mm.