Kierunek lekarski V rok

Mikrobiologia kliniczna – zajęcia zintegrowane

zajęcia zintegrowane w ramach przedmiotów: Chirurgia 3/4, Pediatria 3/4, Choroby wewnętrzne 3/4 (hematologia), Choroby zakaźne, Ginekologia i położnictwo, Anestezjologia i intensywna terapia 2/2

 

Informacje o organizacji zajęć

Materiały dydaktyczne

Sylabus

Harmonogram zajęć 14.02.2022

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM

Wielkość fontu
Kontrast