Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia kliniczna zajęcia zintegrowane

zajęcia prowadzone przez Katedrę Mikrobiologii UJ CM w ramach przedmiotu choroby wewnętrzne  2/4

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Koordynator zajęć z mikrobiologii klinicznej: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda

Osoba do kontaktu w Katedrze Mikrobiologii UJ CM:

dr Magdalena Skóra

tel. 12 633 25 67, e-mail.: magdalena.skora@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: seminaria zdalnie, synchronicznie (Microsoft Teams), ćwiczenia stacjonarnie (sala ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM)

Termin zajęć: semestr zimowy i semestr letni

 

Harmonogram

 

 

Regulamin

Regulamin zajęć IV lekarski Mikrobiologia kliniczna

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM

Poświadczenie odrobienia zajęć ćwiczeniowych

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W budynku, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJCM, obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maską ochronną. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawiania wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń. Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6-7 mm.

 

 

Wielkość fontu
Kontrast