Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia kliniczna – zajęcia zintegrowane z chorobami wewnętrznymi 2/4 – przedmiot realizowany przez Katedrę Mikrobiologii UJ CM

 

Koordynatorzy zajęć w poszczególnych jednostkach

Koordynator zajęć Mikrobiologia kliniczna – zajęcia zintegrowane: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda

Koordynatorzy chorób wewnętrznych 2/4 na roku IV, z którymi zintegrowana jest mikrobiologia kliniczna: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, prof. dr hab. Marek Kuźniewski

 

Osoba do kontaktu w Katedrze Mikrobiologii UJ CM

dr Dominika Salamon

tel. 12 633 25 67, e-mail.: dominika.salamon@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy i letni


 

ROK AKADEMICKI 2018/2019

SEMINARIA

Prowadzący: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Artur Drzewiecki, dr Piotr Kochan

Liczba godzin: 5

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJCM ul. Czysta 18, sale dydaktyczne II piętro

Tematy:

Seminarium 1 – zajęcia zintegrowane z kardiologią (KARDIO). Bakteriemia. Sepsa. Infekcyjne zapalenie wsierdzia, gorączka reumatyczna. Zapalenie mięśnia sercowego. Zapalenie osierdzia.

Seminarium 2 – zajęcia zintegrowane z nefrologią (NEFRO 1). Zakażenia układu moczowego. Cewnikowanie dróg moczowych. Powikłania infekcyjne w dializoterapii.

Seminarium 3 – zajęcia zintegrowane z nefrologią (NEFRO 2). Zakażenia w stanach immunosupresji – u pacjentów po transplantacji nerki.

Seminarium 4 – zajęcia zintegrowane z pulmonologią (PULMO 1). Najważniejsze zakażenia (dolnych) dróg oddechowych z podziałem na definicje, diagnostyka, farmakoterapia i profilaktyka.

Seminarium 5 – zajęcia zintegrowane z pulmonologią (PULMO 2). Grypa i jej profilaktyka.


ĆWICZENIA

Prowadzący: dr hab. Monika Brzychczy-Włoch, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Sława Szostek, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Artur Drzewiecki, dr Piotr Kochan, dr Agata Pietrzyk, dr Dominika Salamon, dr Anna Tomusiak-Plebanek, mgr Agnieszka Sroka-Oleksiak

Liczba godzin: 10

Tematy:

Ćwiczenia 1 – zajęcia zintegrowane z kardiologią (KRDIO)

Zasady diagnozowania mikrobiologicznego (w tym metody serologiczne i molekularne) i postępowania terapeutycznego w infekcyjnych chorobach układu sercowo-naczyniowego, ze szczególnym uwzględnieniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia oraz zapalenia mięśnia sercowego. Omawianie przypadków klinicznych oraz diagnostyki w małych grupach w formie case study. Oglądanie preparatów diagnostycznych, interpretacja wyników testów diagnostycznych.

Ćwiczenia 2 – zajęcia zintegrowane z nefrologią (NEFRO)

Zasady diagnozowania mikrobiologicznego (w tym metody serologiczne i molekularne) i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób układu moczo-płciowego o podłożu infekcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów dializowanych i po przeszczepie nerki. Omawianie przypadków klinicznych oraz diagnostyki w małych grupach w formie case study. Oglądanie preparatów diagnostycznych, interpretacja wyników testów diagnostycznych.

Ćwiczenia 3 – zajęcia zintegrowane z pulmonologią (PULMO)

Zasady diagnostyki mikrobiologicznej, farmakoterapii i profilaktyki chorób infekcyjnych układu oddechowego, w tym: zapaleń płuc o podłożu wirusowym, bakteryjnym (ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy i mykobakterioz), grzybiczym i pasożytniczym, a także infekcji górnych dróg oddechowych. Omawianie przypadków klinicznych oraz diagnostyki w małych grupach w formie case study. Oglądanie preparatów diagnostycznych, interpretacja wyników testów diagnostycznych.


TERMINY ZAJĘĆ

SEMINARIA

 

ĆWICZENIA

 


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z „dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

 

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawiania wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń. Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6-7 mm.


REGULAMIN ZAJĘĆ

Regulamin zajęć Mikrobiologia kliniczna IV rok WL

Poświadczenie odrobienia zajęć

Wielkość fontu
Kontrast