Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia kliniczna zajęcia zintegrowane

zajęcia prowadzone przez Katedrę Mikrobiologii UJCM w ramach przedmiotu Choroby wewnętrzne  2/4

 

Rok akademicki 2021/2022

Koordynator zajęć z mikrobiologii klinicznej:

dr Magdalena Skóra

tel. 12 633 25 67, e-mail.: magdalena.skora@uj.edu.pl

dyżury: środa godz. 10:00-11:00

 

Forma zajęć: seminaria i ćwiczenia, stacjonarnie w salach Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18

Termin zajęć: semestr zimowy i semestr letni

 

Harmonogram zajęć semestr letni 17.02.2022

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W budynku, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJCM, obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maską ochronną. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawiania wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń. Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6-7 mm.


Tematy zajęć

Seminaria

  1. Zagadnienia związane z kardiologią: wybrane zakażeniach układu sercowo-naczyniowego (definicje, zasady diagnostyki i doboru leków przeciwdrobnoustrojowych).
  2. Zagadnienia związane z pulmonologią: wybrane zakażeniach układu oddechowego (definicje, zasady diagnostyki i doboru leków przeciwdrobnoustrojowych).

Ćwiczenia

  1. Zagadnienia związane z kardiologią: diagnostyka mikrobiologiczna w wybranych zakażeniach układu sercowo-naczyniowego; interpretacja wyników badań mikrobiologicznych.
  2. Zagadnienia związane z pulmonologią: diagnostyka mikrobiologiczna w wybranych zakażeniach układu oddechowego; interpretacja wyników badań mikrobiologicznych.

 

 

Wielkość fontu
Kontrast