Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia kliniczna – zajęcia zintegrowane z chorobami wewnętrznymi 2/4 – przedmiot realizowany przez Katedrę Mikrobiologii UJ CM

 

Koordynatorzy zajęć w poszczególnych jednostkach

Koordynator zajęć Mikrobiologia kliniczna – zajęcia zintegrowane: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda

Koordynatorzy chorób wewnętrznych 2/4 na roku IV, z którymi zintegrowana jest mikrobiologia kliniczna: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, prof. dr hab. Marek Kuźniewski

 

Osoba do kontaktu w Katedrze Mikrobiologii UJ CM

dr Dominika Salamon

tel. 12 633 25 67, e-mail.: dominika.salamon@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy i letni


 

TERMINY ZAJĘĆ

Szczegóły w zakładce Harmonogram

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z „dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

 

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawiania wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń. Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6-7 mm.


REGULAMIN ZAJĘĆ

 

Wielkość fontu
Kontrast