IV rok

Mikrobiologia kliniczna

zajęcia zintegrowane z przedmiotu Choroby wewnętrzne 2/4 w ramach pulmonologii, nefrologii i kardiologii

 

Informacje o organizacji zajęć

Materiały dydaktyczne

Sylabus

Harmonogram

Regulamin

Poświadczenie odrobienia zajęć

 

Wielkość fontu
Kontrast