Kierunek lekarski II rok

Mikrobiologia z parazytologią i Immunologia

przedmiot realizowany przez Katedrę Mikrobiologii UJCM i Katedrę Immunologii UJCM

 

Informacje o organizacji zajęć

Materiały dydaktyczne

Sylabus

Harmonogramy

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM

Karta odrabiania zajęć