II rok

Mikrobiologia z parazytologią i Immunologia

przedmiot realizowany przez Katedrę Mikrobiologii UJCM i Katedrę Immunologii UJCM

 

Informacje o organizacji zajęć

Materiały dydaktyczne

Sylabus

Harmonogramy

Regulamin zajęć

 

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast