Kontrola zakażeń szpitalnych w zakresie różnorodnych praktyk zawodowych i ocena ich wyników

Szanowni Państwo,
zapraszam wszystkich studentów III / IV oraz V roku na zajęcia (przedmiot fakultatywny) przygotowane w Katedrze Mikrobiologii: Kontrola zakażeń szpitalnych w zakresie różnorodnych praktyk zawodowych i ocena ich wyników. Tematem będzie profilaktyka i kontrola zakażeń szpitalnych w różnych oddziałach szpitalnych / różnych grupach pacjentów.

Kurs obejmuje 30 godz. zajęć w semestrze letnim i prowadzony będzie z wykorzystaniem metody PBL (problem based learning), tj. nauczania opartego na rozwiązywaniu problemów. Zapisy: USOS, kod przedmiotu: WL-L3.F09; WL-N3.F09.


Kurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą poznać odpowiedź na pytanie: jak bardzo mój pacjent jest narażony na zakażenie szpitalne i co mogę zrobić, żeby poprawić jego bezpieczeństwo. Na kursie dowiesz się również jak uchronić przed zakażeniem samego siebie i najbliższych również jako pacjent: leczony / operowany / rodzący …

Zapraszam
Jadwiga Wójkowska-Mach
mbmach@cyf-kr.edu.

 

Informacje o organizacji zajęć

Materiały dydaktyczne

Sylabus

Wielkość fontu
Kontrast