Informacje o organizacji zajęć

Rok akademicki 2021/2022

Koordynator przedmiotu:

dr Anna Tomusiak-Plebanek

telefon: 12 633-0877 w. 203, e-mail: a.tomusiak@uj.edu.pl

dyżury: wtorki godz. 9:00 – 10:00, czwartki godz. 10:00 – 11:00

 

Forma zajęć:

 • wykłady zdalnie, synchronicznie (platforma Microsoft Teams)
 • seminaria i ćwiczenia stacjonarnie (sale Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18)

Termin zajęć: semestr zimowy

 

Harmonogram wykłady

Harmonogram seminaria i ćwiczenia

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W budynku, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJCM, obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maską ochronną. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


 

Tematy zajęć

Wykłady

 1. Mechanizm chorobotwórczego oddziaływania wirusów zapalenia wątroby. Epidemiologia, objawy chorobowe i profilaktyka.
 2. Zakażenia grzybicze u ludzi – epidemiologia i profilaktyka.
 3. Zmiany mikrobioty przewodu pokarmowego, a choroby cywilizacyjne.
 4. Znaczenie mikrobiologii w pracy dietetyka klinicznego.
 5. Żywność przetwarzana przez drobnoustroje i jej znaczenie w medycynie.

Seminaria

 1. Metody wykrywania zakażeń wirusowych przenoszonych drogą pokarmową – omówienie wybranych przypadków klinicznych.
 2. Mechanizmy chorobotwórczego działania grzybów na organizm ludzki.
 3. Suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia wykorzystujące drobnoustroje i ich metabolity.
 4. Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego.
 5. Pokarm jako źródło zakażeń bakteryjnych – bakterie z rodzaju Listeria jako nowe zagrożenie żywności przetwarzanej.

Ćwiczenia

 1. Interpretacja wyników badań wirusologicznych na przykładzie omawianych na seminarium przypadkach klinicznych.
 2. Diagnostyka wybranych zakażeń grzybiczych – interpretacja wyników badań.
 3. Żywność wykorzystująca bakteryjne procesy fermentacji.
 4. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności. Zasady badania czystości mikrobiologicznej próbek żywności i wody. Normy jakościowe i ilościowe. Procesy sterylizacji i dezynfekcji oraz metody kontrolowania tych procesów.
 5. Fenotypowe i genotypowe metody stosowane w diagnostyce bakteryjnych zakażeń przenoszonych drogą pokarmową na przykładzie Listeria
  monocytogenes.

 

Wielkość fontu
Kontrast