Informacje o organizacji zajęć

Koordynatorzy przedmiotu: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, dr Anna Tomusiak-Plebanek

Osoba do kontaktu:

dr Anna Tomusiak-Plebanek

telefon: 12 633-0877 w. 203, e-mail: a.tomusiak@uj.edu.pl

Forma zajęć: wykłady zdalnie, synchronicznie (platforma Microsoft Teams), seminaria zdalnie, synchronicznie (platforma Microsoft Teams), ćwiczenia stacjonarnie (sala ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18)

Termin zajęć: semestr zimowy

 

WYKŁADY

Prowadzący: prof. dr hab. Magdalena Strus, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Paweł Krzyściak

Liczba godzin: 10

Tematy:

 1. Wirusowe zapalenia wątroby
 2. Zmiany mikrobioty przewodu pokarmowego, a choroby cywilizacyjne
 3. Znaczenie mikrobiologii w pracy dietetyka klinicznego
 4. Żywność przetwarzana przez drobnoustroje i jej znaczenie w medycynie
 5. Zakażenia grzybicze u ludzi

 

SEMINARIA

Prowadzący:  prof. dr hab. Magdalena Strus, dr hab. Sława Szostek, dr Paweł Krzyściak

Liczba godzin: 11

Tematy:

 1. Różne drogi transmisji wirusów oraz różne metody identyfikacji wirusów – omówienie wybranych przypadków klinicznych
 2. Szkodliwe działanie grzybów na organizm ludzki
 3. Suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia wykorzystujące drobnoustroje i ich metabolity
 4. Zakażenia przewodu pokarmowego w podróży
 5. Bakterie z rodzaju Listeria i  Legionella jako nowe zagrożenie żywności przetwarzanej

 

ĆWICZENIA

Prowadzący: dr hab. Monika Brzychczy-Włoch, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Magdalena Skóra, dr Anna Tomusiak-Plebanek

Liczba godzin: 9

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sala ćwiczeń II piętro

Tematy:

 1. Możliwości wykrywania zakażeń wirusowych przenoszonych drogą pokarmową na przykładzie omawianych  na seminarium przypadkach klinicznych
 2. Wstęp do diagnostyki w mykologii medycznej
 3. Omówienie bakteryjnych procesów fermentacji żywności
 4. Metody pomiaru liczby drobnoustrojów
 5. Zasady badania czystości mikrobiologicznej wody i powietrza oraz próbek żywności
 6. Normy czystości mikrobiologicznej wody i powietrza
 7. Procesy sterylizacji i dezynfekcji oraz metody kontrolowania tych procesów
 8. Diagnostyka Listeria monocytogenes
 9. Molekularne metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej

 

Harmonogram

Regulamin

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W budynku, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJCM, obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maską ochronną. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.

 

Wielkość fontu
Kontrast