Informacje o organizacji zajęć

Koordynatorzy przedmiotu: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, prof. dr hab. Magdalena Strus

Kontakt:

prof. dr hab. Magdalena Strus

telefon: 12 633-0877 w. 226, e-mail: magdalena.strus@uj.edu.pl

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy


 

WYKŁADY

Prowadzący: prof. dr hab. Magdalena Strus, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Paweł Krzyściak

Liczba godzin: 10

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sale wykładowa, II piętro

Tematy:

 1. Wirusowe zapalenia wątroby
 2. Zmiany mikrobioty przewodu pokarmowego, a choroby cywilizacyjne
 3. Znaczenie mikrobiologii w pracy dietetyka klinicznego
 4. Żywność przetwarzana przez drobnoustroje i jej znaczenie w medycynie
 5. Zakażenia grzybicze u ludzi

 

SEMINARIA

Prowadzący:  prof. dr hab. Magdalena Strus, dr hab. Sława Szostek, dr Paweł Krzyściak

Liczba godzin: 11

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sala wykładowa II piętro

Tematy:

 1. Różne drogi transmisji wirusów oraz różne metody identyfikacji wirusów – omówienie wybranych przypadków klinicznych
 2. Szkodliwe działanie grzybów na organizm ludzki
 3. Suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia wykorzystujące drobnoustroje i ich metabolity
 4. Zakażenia przewodu pokarmowego w podróży
 5. Bakterie z rodzaju Listeria i  Legionella jako nowe zagrożenie żywności przetwarzanej

 

ĆWICZENIA

Prowadzący: dr hab. Monika Brzychczy-Włoch, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Magdalena Skóra, dr Anna Tomusiak-Plebanek

Liczba godzin: 9

Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJ CM, ul. Czysta 18, sala ćwiczeń II piętro

Tematy:

 1. Możliwości wykrywania zakażeń wirusowych przenoszonych drogą pokarmową na przykładzie omawianych  na seminarium przypadkach klinicznych
 2. Wstęp do diagnostyki w mykologii medycznej
 3. Omówienie bakteryjnych procesów fermentacji żywności
 4. Metody pomiaru liczby drobnoustrojów
 5. Zasady badania czystości mikrobiologicznej wody i powietrza oraz próbek żywności
 6. Normy czystości mikrobiologicznej wody i powietrza
 7. Procesy sterylizacji i dezynfekcji oraz metody kontrolowania tych procesów
 8. Diagnostyka Listeria monocytogenes
 9. Molekularne metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznej

 

TERMINY

Szczegóły w zakładce Harmonogram


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

 

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


 

REGULAMIN ZAJĘĆ 

Regulamin

Wielkość fontu
Kontrast