Informacje o organizacji zajęć

Rok akademicki 2022/2023

Koordynator przedmiotu:

dr Anna Tomusiak-Plebanek

telefon: 12 633-0877 w. 203, e-mail: a.tomusiak@uj.edu.pl

dyżury: wtorki godz. 9:00 – 10:00, czwartki godz. 10:00 – 11:00

 

Forma zajęć:

 • wykłady zdalnie, synchronicznie (platforma Microsoft Teams)
 • seminaria i ćwiczenia stacjonarnie (sale Katedry Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18)

Termin zajęć: semestr zimowy

 

Regulamin zajęć

Regulamin sali ćwiczeń Katedry Mikrobiologii UJCM

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6 mm lub 7 mm.


 

Tematy zajęć

Wykłady

 1. Mechanizm chorobotwórczego oddziaływania wirusów zapalenia wątroby. Epidemiologia, objawy chorobowe i profilaktyka.
 2. Zakażenia grzybicze u ludzi – epidemiologia i profilaktyka.
 3. Zmiany mikrobioty przewodu pokarmowego, a choroby cywilizacyjne.
 4. Znaczenie mikrobiologii w pracy dietetyka klinicznego.
 5. Żywność przetwarzana przez drobnoustroje i jej znaczenie w medycynie.

Seminaria

 1. Metody wykrywania zakażeń wirusowych przenoszonych drogą pokarmową – omówienie wybranych przypadków klinicznych.
 2. Mechanizmy chorobotwórczego działania grzybów na organizm ludzki.
 3. Suplementy diety i żywność specjalnego przeznaczenia wykorzystujące drobnoustroje i ich metabolity.
 4. Bakteryjne zakażenia przewodu pokarmowego.
 5. Pokarm jako źródło zakażeń bakteryjnych – bakterie z rodzaju Listeria jako nowe zagrożenie żywności przetwarzanej.

Ćwiczenia

 1. Interpretacja wyników badań wirusologicznych na przykładzie omawianych na seminarium przypadkach klinicznych.
 2. Diagnostyka wybranych zakażeń grzybiczych – interpretacja wyników badań.
 3. Żywność wykorzystująca bakteryjne procesy fermentacji.
 4. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności. Zasady badania czystości mikrobiologicznej próbek żywności i wody. Normy jakościowe i ilościowe. Procesy sterylizacji i dezynfekcji oraz metody kontrolowania tych procesów.
 5. Fenotypowe i genotypowe metody stosowane w diagnostyce bakteryjnych zakażeń przenoszonych drogą pokarmową na przykładzie Listeria
  monocytogenes.