Informacje o organizacji zajęć

Rok akademicki 2021/2022

Koordynatorzy przedmiotu:

dr Anna Tomusiak-Plebanek

telefon: 12 633-0877 w. 203, e-mail: a.tomusiak@uj.edu.pl

dyżury: wtorki godz. 9:00 – 10:00, czwartki godz. 10:00 – 11:00

 

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr letni

Wykłady

Seminaria i ćwiczenia

Regulamin zajęć

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.

Wielkość fontu
Kontrast