Informacje o organizacji zajęć

Koordynatorzy przedmiotu: prof. dr hab. Małgorzata Bulanda, dr Anna Tomusiak-Plebanek

Kontakt:

dr Anna Tomusiak-Plebanek

telefon: 12 633-0877 w. 203, e-mail: a.tomusiak@uj.edu.pl

 

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr letni


 

ROK AKADEMICKI 2019/2020

WYKŁADY

Prowadzący: prof. dr hab. Magdalena Strus, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Artur Drzewiecki, dr Paweł Krzyściak, dr Agata Pietrzyk
Liczba godzin: 14
Miejsce: sala dydaktyczna Katedry Patofizjologii UJCM (sala 025 im. prof. Giędosza), ul. Czysta 18
Tematy:

 1. Normalna flora przewodu pokarmowego i jej znaczenie w podtrzymywaniu stanu zdrowia i powstawania chorób.
 2. Pokarm jako źródło zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego. Bezpieczeństwo mikrobiologiczne żywności ze szczególnym uwzględnieniem warunków szpitalnych.
 3. Antybiotykoterapia – oporność bakterii na antybiotyki i inne czynniki przeciwbakteryjne. Antybiotyki a żywność pochodzenia zwierzęcego.
 4. Ogólne informacje o grzybach (budowa, fizjologia, występowanie). Rola grzybów w przyrodzie.
 5. Ogólne wiadomości o wirusach i prionach. Żywność i woda w szerzeniu się zakażeń wirusowych.
 6. Podstawowe pojęcia z zakresu parazytologii. Epidemiologia i profilaktyka parazytoz. Żywność jako źródło zarażeń pasożytniczych.
 7. Cechy pasożytów warunkujące pasożytniczy tryb życia oraz mechanizmy chorobotwórczego oddziaływania pasożytów na organizm człowieka. Podstawowe objawy chorobowe towarzyszące parazytozom.

 

SEMINARIA

Prowadzący:  prof. dr hab. Magdalena Strus, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Tomasz Gosiewski, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Paweł Krzyściak, dr Agata Pietrzyk
Liczba godzin: 16
Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18, sala wykładowa lub biblioteka, II piętro
Tematy:

 1. Budowa bakterii, zasada ich barwienia metodą Grama.
 2. Zakażenia przewodu pokarmowego wywołane pałeczkami Gram-ujemnymi.
 3. Bakterie Gram-dodatnie z rodzajów: StreptococcusStaphylococcus i ich znaczenie w zakażeniach przewodu pokarmowego.
 4. Nosicielstwo objawowe i bezobjawowe Streptococcus pyogenesStreptococcus agalactiae.
 5. Grzyby drożdżopodobne.
 6. Grzyby strzępkowe.
 7. Wirusowe czynniki etiologiczne zapalenia żołądka i jelit.
 8. Wybrane pierwotniaki przenoszone drogą pokarmową – inwazyjne formy rozwojowe występujące w środowisku i w żywności.
 9. Wybrane robaki przenoszone drogą pokarmową – inwazyjne formy rozwojowe występujące w środowisku i w żywności.

 

ĆWICZENIA

Prowadzący: dr hab. Monika Brzychczy-Włoch, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr Anna Tomusiak-Plebanek, dr hab. Sława Szostek, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Magdalena Skóra, dr Katarzyna Talaga-Ćwiertnia, dr Agata Pietrzyk, dr Dominika Salamon
Liczba godzin: 16
Miejsce: Katedra Mikrobiologii UJCM, ul. Czysta 18, sala ćwiczeń II piętro
Tematy:

 1. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami BHP w pracowni mikrobiologicznej. Podłoża i warunki hodowli bakterii. Zasady pobierania i transportowania próbek do badań mikrobiologicznych. Przeprowadzenie procedury barwienia i różnicowania bakterii w oparciu o technikę Grama.
 2. Diagnostyka jelitowych pałeczek Gram-ujemnych.
 3. Pobieranie i posiew materiałów z nosa i gardła w kierunku potwierdzenia obecności Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae. Metody identyfikacji, różnicowania i zasady leczenia w oparciu o wynik lekooporności.
 4. Izolacja i identyfikacja grzybów drożdżopodobnych. Zastosowanie grzybów drożdżopodobnych w życiu człowieka.
 5. Izolacja i identyfikacja grzybów strzępkowych. Zastosowanie grzybów strzępkowych w życiu człowieka.
 6. Podstawowe metody stosowane w diagnostyce zarażeń pierwotniakami.
 7. Najważniejsze wirusy chorobotwórcze dla ludzi. Podstawowe metody stosowane w diagnostyce wirusologicznej.
 8. Podstawowe metody stosowane w diagnostyce robaczyc. Wykrywanie Trichinella w żywności.

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

 

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


 

REGULAMIN ZAJĘĆ

Regulamin

Wielkość fontu
Kontrast