Mikrobiom człowieka. Probiotyki nowej generacji, a żywienie człowieka

Informacje o organizacji zajęć

Materiały dydaktyczne

Sylabus

Harmonogram zajęć

Regulamin zajęć