Ogłoszenia dla studentów

STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW

Ogłoszenie dotyczące szafek ubraniowych przed salą ćwiczeń


Informujemy, że szafki ubraniowe znajdujące się przed salą ćwiczeń, w której odbywają się zajęcia z mikrobiologii, będą zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student musi bezwzględnie posiadać swoją kłódkę o średnicy pałąka 6 mm lub 7 mm.


 

ABSOLWENCI KIERUNKÓW MEDYCZNYCH ORAZ BIOTECHNOLOGII, BIOLOGII I INNYCH STUDIÓW Z ZAKRESU NAUK O ZDROWIU

Zaproszenie do podjęcia studiów doktoranckich


Poszukujemy osób zainteresowanych mikrobiologią medyczną, chętnych do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) w Katedrze Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Po obronie rozprawy doktorskiej uzyskuje się stopień naukowy doktora nauk medycznych lub doktora nauk o zdrowiu.

Nasza Katedra oferuje możliwość przygotowania prac doktorskich w Zakładzie Bakteriologii, Ekologii Drobnoustrojów i Parazytologii; Zakładzie Epidemiologii Zakażeń; Zakładzie Mykologii oraz Zakładzie Wirusologii. Szczegółowa tematyka badawcza poszczególnych Zakładów znajduje się na stronie internetowej: https://km.cm-uj.krakow.pl.

Generalnie pracujemy przy wykorzystaniu najnowszych technik biologii molekularnej (PCR i jego odmian, sekwencjonowanie Sangera, sekwencjonowanie następnej generacji – NGS, fluorescencyjna hybrydyzacja in situ – FISH); technik z zakresu badań serologicznych; hodowli komórkowych; klasycznej hodowli mikrobiologicznej. Pracujemy na materiale badawczym pochodzącym od pacjentów hospitalizowanych w różnych klinikach i oddziałach szpitalnych na terenie Krakowa oraz całego kraju.

Owocem prac naukowych prowadzonych w Katedrze Mikrobiologii UJ CM są liczne publikacje w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej, a także patenty i zgłoszenia patentowe oraz nagrody za innowacyjność.

Wszystkich zainteresowanych nabyciem wiedzy, doświadczenia i umiejętności w zakresie mikrobiologii medycznej oraz przygotowaniem pracy doktorskiej w tej dziedzinie, zapraszamy do Katedry Mikrobiologii UJ CM.


Dane kontaktowe:

prof. dr hab. Małgorzata Bulanda – kierownik Katedry Mikrobiologii UJ CM

mbbuland@cyf-kr.edu.pl

dr hab. Tomasz Gosiewski

tomasz.gosiewski@uj.edu.pl

telefon: 012 633 08 77   w. 225

 

Wielkość fontu
Kontrast