Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia weterynaryjna

 

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Magdalena Strus

Osoba do kontaktu:

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy


 

WYKŁADY

Prowadzący: prof. Magdalena Strus, dr hab. Zbigniew Arent prof UR, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Sława Szostek, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Piotr Kochan, dr Paweł Krzyściak, dr Anna Tomusiak

Miejsce: sala wykładowa Anatomii, al. A. Mickiewicza  24/28

Tematy:

 1. Flora jamy ustnej, choroby przyzębia zwierząt małych.
 2. Rola i znaczenie probiotyków w profilaktyce schorzeń przewodu pokarmowego, jamy ustnej, dróg rodnych zwierząt hodowlanych.
 3. Zoonozy – epidemiologia, etiopatogeneza i diagnostyka chorób odzwierzęcych w aspekcie narażenia zawodowego.
 4. Choroby zakaźne zwierząt wywołane przez krętki LeptospiraBorrelia.
 5. Bakterie z rodzaju Mycobacterium.
 6. Antybiotykoterapia w ostrych i przewlekłych zakażeniach bakteryjnych.
 7. Geneza oporności drobnoustrojów na leki.
 8. Bakteryjne zakażenia układu nerwowego.
 9. Mechanizmy oporności oraz zasady właściwego stosowania antybiotyków w rutynowej praktyce lekarza weterynarii.
 10. Wirusy RNA: reowirusy, arenawirusy, rabdowirusy, ortomyksowirusy, koronawirusy, paramyksowirusy, bunyawirusy.
 11. Wirusy RNA cd.: pikornawirusy, kaliciwirusy, togawirusy, flawiwirusy, birnawirusy, filowirusy.
 12. Wirusy DNA: pokswirusy, asfawirusy, iridowirusy i herpeswirusy.
 13. Wirusy replikujące z wykorzystaniem odwrotnej transkrypcji – retrowirusy i Hepadnawirusy.
 14. Wirusy DNA: adenowirusy, polyomawirusy, papillomawirusy i parvowirusy.
 15. Chemioterapia chorób wirusowych.
 16. Wykorzystanie wirusów jako wektorów materiału genetycznego.
 17. Grzybice zwierząt i ich diagnostyka.
 18. Leki przeciwgrzybicze i profilaktyka zakażeń grzybiczych u zwierząt.
 19. Grzybicze zakażenia odzwierzęce.
 20. Mykotoksykozy i alergie.

SEMINARIA

Prowadzący: prof. Magdalena Strus, dr hab. Zbigniew Arent prof UR, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Sława Szostek, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Piotr Kochan, dr Paweł Krzyściak, dr Anna Tomusiak

Miejsce: wykładowa Katedry Mikrobiologii (II piętro), ul. Czysta 18

Tematy:

 1. Ostre bakteryjne zakażenia u zwierząt – sposób pobierania i posiew materiału z krwi, ropomacicze, materiał nasienny.
 2. Chalmydie, Mycoplasmy i Ureaplasmy – mechanizm patogennego działania, chorobotwórczość i schemat postępowania diagnostycznego.
 3. Właściwy dobór antybiotyków – omówienie wybranych przykładów klinicznych.
 4. Choroba niebieskiego języka (Reoviridae), herpeswirusy koni (Herpesviridae), rzekomy pomór drobiu – choroba Newcastle (Paramyxoviridae), klasyczny pomór świń (Flaviviridae).
 5. Circowirusy (Circoviridae), zespół rozrodczo-oddechowy (Arteriviridae-RNA).
 6. Wybrane zakażenia wirusowe przenoszone przez stawonogi, riketsjozy.
 7. Grzybice zwierząt – studium przypadków.

ĆWICZENIA

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Zbigniew Arent prof UR, dr hab. Sława Szostek, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Magdalena Skóra, dr Anna Tomusiak

Miejsce: sala ćwiczeń Katedry Mikrobiologii (II piętro), ul. Czysta 18

Tematy:

 1. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wywoływanych przez mikroorganizmy z rodzajów Chlamydia, MycoplasmaUreaplasma ze szczególnym uwzględnieniem metod biologii molekularnej.
 2. Diagnostyka mikrobiologiczna w kierunku krętków.
 3. Trudności związane z wykrywaniem bakterii z rodzaju LeptospiraBorrelia.
 4. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii z rodzaju Mycobacterium.
 5. Gruźlica zwierząt hodowlanych.
 6. Diagnostyka  wybranych chorób zwierząt wywołanych herpeswirusami.
 7. Metody molekularne stosowane w diagnostyce wybranych wirusowych chorób zwierząt.
 8. Szybkie testy diagnostyczne chorób wirusowych wykorzystywane w gabinetach i laboratoriach weterynaryjnych.
 9. Diagnostyka zakażeń grzybiczych u zwierząt.

TERMINY ZAJĘĆ

Seminaria i ćwiczenia:

grupa I

grupa II

grupa III

grupa IV

 

Wykłady


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z „dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

 

DODATKOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE UBIORU

Ze względu na charakter zajęć (kontakt z materiałem zakaźnym) student przed przystąpieniem do ćwiczeń ma obowiązek założyć fartuch ochronny. Fartuchy ochronne są dostarczone przez Katedrę Mikrobiologii i dostępne przed wejściem na salę ćwiczeń.

 

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.


 

REGULAMIN ZAJĘĆ

Regulamin zajęć prowadzonych w ramach przedmiotu Mikrobiologia Weterynaryjna

Wielkość fontu
Kontrast