Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia weterynaryjna

 

Rok akademicki 2023/2024

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Magdalena Strus

Osoba do kontaktu: mgr Edyta Golińska

email: edyta.golinska@uj.edu.pl, 12 633-0877 w. 223

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy

 

Harmonogram wykłady

Harmonogram ćwiczenia i seminaria

Regulamin zajęć


 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne.

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę o średnicy pałąka 6 mm lub 7 mm.