Informacje o organizacji zajęć

Mikrobiologia weterynaryjna

 

Rok akademicki 2020/2021

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Magdalena Strus

Osoba do kontaktu:

Forma zajęć: wykłady, seminaria, ćwiczenia

Termin zajęć: semestr zimowy

 

WYKŁADY

Prowadzący: prof. Magdalena Strus, dr hab. Zbigniew Arent prof UR, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Sława Szostek, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Piotr Kochan, dr Paweł Krzyściak, dr Anna Tomusiak

Miejsce: sala wykładowa Anatomii, al. A. Mickiewicza  24/28

Tematy:

 1. Flora jamy ustnej, choroby przyzębia zwierząt małych.
 2. Rola i znaczenie probiotyków w profilaktyce schorzeń przewodu pokarmowego, jamy ustnej, dróg rodnych zwierząt hodowlanych.
 3. Zoonozy – epidemiologia, etiopatogeneza i diagnostyka chorób odzwierzęcych w aspekcie narażenia zawodowego.
 4. Choroby zakaźne zwierząt wywołane przez krętki LeptospiraBorrelia.
 5. Bakterie z rodzaju Mycobacterium.
 6. Antybiotykoterapia w ostrych i przewlekłych zakażeniach bakteryjnych.
 7. Geneza oporności drobnoustrojów na leki.
 8. Bakteryjne zakażenia układu nerwowego.
 9. Mechanizmy oporności oraz zasady właściwego stosowania antybiotyków w rutynowej praktyce lekarza weterynarii.
 10. Wirusy RNA: reowirusy, arenawirusy, rabdowirusy, ortomyksowirusy, koronawirusy, paramyksowirusy, bunyawirusy.
 11. Wirusy RNA cd.: pikornawirusy, kaliciwirusy, togawirusy, flawiwirusy, birnawirusy, filowirusy.
 12. Wirusy DNA: pokswirusy, asfawirusy, iridowirusy i herpeswirusy.
 13. Wirusy replikujące z wykorzystaniem odwrotnej transkrypcji – retrowirusy i Hepadnawirusy.
 14. Wirusy DNA: adenowirusy, polyomawirusy, papillomawirusy i parvowirusy.
 15. Chemioterapia chorób wirusowych.
 16. Wykorzystanie wirusów jako wektorów materiału genetycznego.
 17. Grzybice zwierząt i ich diagnostyka.
 18. Leki przeciwgrzybicze i profilaktyka zakażeń grzybiczych u zwierząt.
 19. Grzybicze zakażenia odzwierzęce.
 20. Mykotoksykozy i alergie.

SEMINARIA

Prowadzący: prof. Magdalena Strus, dr hab. Zbigniew Arent prof UR, dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Sława Szostek, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Piotr Kochan, dr Paweł Krzyściak, dr Anna Tomusiak

Miejsce: wykładowa Katedry Mikrobiologii (II piętro), ul. Czysta 18

Tematy:

 1. Ostre bakteryjne zakażenia u zwierząt – sposób pobierania i posiew materiału z krwi, ropomacicze, materiał nasienny.
 2. Chalmydie, Mycoplasmy i Ureaplasmy – mechanizm patogennego działania, chorobotwórczość i schemat postępowania diagnostycznego.
 3. Właściwy dobór antybiotyków – omówienie wybranych przykładów klinicznych.
 4. Choroba niebieskiego języka (Reoviridae), herpeswirusy koni (Herpesviridae), rzekomy pomór drobiu – choroba Newcastle (Paramyxoviridae), klasyczny pomór świń (Flaviviridae).
 5. Circowirusy (Circoviridae), zespół rozrodczo-oddechowy (Arteriviridae-RNA).
 6. Wybrane zakażenia wirusowe przenoszone przez stawonogi, riketsjozy.
 7. Grzybice zwierząt – studium przypadków.

ĆWICZENIA

Prowadzący: dr hab. Agnieszka Chmielarczyk, dr hab. Zbigniew Arent prof UR, dr hab. Sława Szostek, dr hab. Barbara Zawilińska, dr Małgorzata Biernat-Sudolska, dr Magdalena Skóra, dr Anna Tomusiak

Miejsce: sala ćwiczeń Katedry Mikrobiologii (II piętro), ul. Czysta 18

Tematy:

 1. Diagnostyka laboratoryjna zakażeń wywoływanych przez mikroorganizmy z rodzajów Chlamydia, MycoplasmaUreaplasma ze szczególnym uwzględnieniem metod biologii molekularnej.
 2. Diagnostyka mikrobiologiczna w kierunku krętków.
 3. Trudności związane z wykrywaniem bakterii z rodzaju LeptospiraBorrelia.
 4. Diagnostyka mikrobiologiczna bakterii z rodzaju Mycobacterium.
 5. Gruźlica zwierząt hodowlanych.
 6. Diagnostyka  wybranych chorób zwierząt wywołanych herpeswirusami.
 7. Metody molekularne stosowane w diagnostyce wybranych wirusowych chorób zwierząt.
 8. Szybkie testy diagnostyczne chorób wirusowych wykorzystywane w gabinetach i laboratoriach weterynaryjnych.
 9. Diagnostyka zakażeń grzybiczych u zwierząt.

 

Harmonogram

Regulamin

 

OBOWIĄZUJĄCY STRÓJ

Na zajęciach obowiązuje strój zgodny z “dress code” dla studentów Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W budynku, w którym mieści się Katedra Mikrobiologii UJCM, obowiązują wewnątrzuczelniane procedury związane z pandemią COVID-19. Na terenie całego budynku i w trakcie wszystkich zajęć dydaktycznych obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maską ochronną. Przed wejściem na sale dydaktyczne należy zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez Uczelnię.

Na zajęcia ćwiczeniowe studenci przynoszą własne fartuchy ochronne oraz worki foliowe na użyte fartuchy.

 

MIEJSCE PRZEBIERANIA SIĘ STUDENTÓW

Ze względu na brak szatni ogólnej w budynku, studenci są zobowiązani do pozostawienia wierzchniej odzieży oraz rzeczy osobistych w zamykanych szafkach  indywidualnych mieszczących się na II piętrze, w korytarzu przy sali ćwiczeń.

Szafki ubraniowe są zamykane na zamki kłódkowe. Każdy student jest zobowiązany do zaopatrzenia się w osobistą kłódkę, która posiada średnicę pałąka 6 mm lub 7 mm.

 

 

Wielkość fontu
Kontrast