Zakażenia XXI

Zakażenia XXI to ilustrowane czasopismo medyczne, skierowane do lekarzy i pielęgniarek, pracowników szpitali, poradni i instytucji zainteresowanych problematyką zapobiegania i zwalczania różnego typu zakażeń. Czasopismo wydawane jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych. Po raz pierwszy ukazało się przed ponad 20 laty.

Zakażenia są jedynym czasopismem, które wszechstronnie przedstawia różne aspekty zakażeń w Polsce i na świecie. Wśród czasopism istniejących na naszym rynku wydawniczym wyróżnia się przekazywaniem informacji na temat nowoczesnych terapii i wykorzystania najnowszej generacji aparatów i sprzętu sterylizującego. Zawiera streszczenia prac medycznych, stosowanych technik medycznych, informacje o lekach, opisy przypadków klinicznych.

Misją czasopisma jest zmniejszenie liczby zakażeń w Polsce, cierpienia chorych, liczby przedwczesnych zgonów i tym samym przysporzenie Polsce wymiernych korzyści ekonomicznych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej czasopisma http://www.zakazenia.com/.

Wielkość fontu
Kontrast